رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پنجمین جلسه شبکه علمی کامپیوتر استان به دعوت استانداری خراسان رضوی

پنجمین جلسه شبکه علمی کامپیوتر استان به دعوت استان‌داری خراسان رضوی در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار گردید و در همین خصوص جناب آقای دکتر شمسایی و جناب آقای دکتر بختیاری گزارشی در خصوص دستاوردهای گروه کامپیوتر دانشگاه ارائه نمودند و سپس گزارشی از اقدامات و برنامه‌ریزی انجام شده جهت تحقق مصوبات اخیر ارائه شد و در مورد برنامه‌های آموزشی و مهارت محور در بازه کوتاه مدت تابستان در سال جاری تصمیم گیری‌هایی صورت گرفت و همچنین مقرر شد ظرفیت بخش خصوصی در هوشمندسازی دانشگاه‌ها، تجاری سازی، حمایت معنوی از طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویی صورت پذیرد.