رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پنجمین همایش آیین روز ملی مهندس

فراخوان ثبت‌نام در پنجمین همایش آیین روز ملی مهندس

فراخوان ثبت‌نام در پنجمین همایش آیین روز ملی مهندس

هیات مدیره انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی بانی برگزاری ۴ جشنواره تقدیر از واحد‌های نمونه فنی و مهندسی در سال‌های ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده‌است. امسال نیز در قالب پنجمین همایش بزرگداشت آیین روز ملی مهندس، با عنایت بر نقش مهم و کلیدی دانشجو در پیشرفت جامعه اقدام به افزودن بخش تقدیر از طرح‌ها و ایده‌های دانشجویی به این همایش کرده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این بخش می‌توانند با مراجعه به سایت همایش و تکمیل فرم پذیرش طرح‌های دانشجویی در این بخش شرکت کنند.

تاریخ برگزاری همایش: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
مهلت تکمیل پرسش‌نامه / فرم و شرکت در همایش: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۳۸۵۹۸۹۸۹ داخلی ۵
وب‌سایت جشن‌واره: www.nef5.ir