رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پژوهش و ارتباط با صنعت در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سجاد، در این رویداد ایشان پس از معرفی ساختار کلی دفتر معاونت پژوهشی و همچنین دفتر ارتباط با صنعت، به تشریح بخش های گوناگون دانشگاه که ارتباطی با این دفتر داشته‌اند اعم از کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها پرداختند و افزودند : خوشبختانه در این زمینه‌ها دانشگاه عملکردی قابل قبول و فراتر از استاندارد را ارائه داده است که این مسئله موجب بالندگی بیش از پیش دانشگاه و همچنین آسایش دانشجویان شده است.

ایشان سپس با تشریح نسلهای گوناگون دانشگاه را به صورت ذیل بخش‌بندی کردند : نسل یک صرفاً آموزشی، نسل دو آموزشی و پژوهشی و نسل سه آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی، پیوستن دانشگاه سجاد به دانشگاه‌های نسل سه را از چشم اندازهایی دانستند که دفتر ارتباط با صنعت برای رسیدن به آن در سال ۱۴۰۰ تلاش می‌کند. 

دکتر رضایی نیک، با برشمردن دفتر ارتباط با صنعت به عنوان یکی از اصلی بخش‌های دانشگاه های نسل ۳ و ارائه توضیحاتی پیرامون پیش بینی روند پیشرفت شاخص‌های مختلف این حوزه مانند پایان نامه‌های کاربردی، پروژه‌های پژوهشی و ... به تشریح فعالیت‌های صورت گرفته در هرکدام از این زمینه‌ها پرداختند و افزودند : به طور مثال در بخش مهارت افزایی در قالب کارآموزی، فعالیت‌های دفتر ارتباط با صنعت با استقبال خوب دانشجویان مواجه شده است.

ایشان همچنین با برشمردن اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه به عنوان یکس از مهم‌ترین وظایف هر دانشگاه، با ارائه نتایج تحقیقات خود در این زمینه خاطر نشان کردند که بیش از ۷۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه امروز مشغول به کار هستند.

سپس با ارائه توضیحاتی به شناساندن فعالیت‌های جانبی از جمله بازدیدهای اساتید از کارخانجات و جلسات با کار آفرینان و همچنین اهتمام دانشگاه در بخش انتشارات دانشگاه و به طور کلی انتشار کتب علمی سخنان خود را به پایان رساندند.

در پایان این مراسم جناب آقای دکتر حائریان، ریاست دانشگاه صنعتی سجاد، ضمن تشکر از توضیحات دکتر رضایی نیک، لوحی را به رسم یادبود به ایشان تقدیم نمودند.