رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پیام معاونت آموزشی در خصوص دانشجویانی که با رای شورای آموزشی دانشگاه وضعیت آنها راکد اخراج سنواتی یا آموزشی شده‌است

معاونت آموزشی
-18
یکشنبه، ۲۰ تیر ۰۰

قابل توجه دانشجویانی که با رای شورای آموزشی دانشگاه وضعیت آنها راکد اخراج (سنواتی یا آموزشی) شده اند:

در صورت تمایل به تمدید سنوات یا اعاده به تحصیل، می‌بایست اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- ثبت درخواست آموزشی «اعاده به تحصیل» بصورت الکترونیکی از طریق پورتال پویا

۲- ثبت درخواست در سامانه سجاد (سامانه جامع امور دانشجویان وزارت علوم) به آدرسی که توسط کارشناس آموزش در مرحله یک راهنمایی می‌شود.

بعد از تکمیل مرحله دوم، مراتب طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه یا کمیسیون موارد خاص استانی توسط کارشناسان انجام خواهد شد.

بعد از تصمیم گیری و صدور رای توسط کمیسیون موارد خاص، براساس رای آن اقدام خواهد شد.

برای آقایان مشمول نظام وظیفه، در صورت اتمام معافیت تحصیلی، پس از موافقت کمیسیون با ادامه تحصیل، می‌بایست مراحل تمدید معافیت تحصیلی نیز پیگیری شود.

معاونت آموزشی