رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پیشرفت ایران در بخش سلامت

معاونت دانشجویی وفرهنگی
-18
پنج‌شنبه، ۱۳ بهمن ۰۱

عطر سلامتی

عملکرد بخش سلامت از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی میزان پیشرفت کشورهاست برای بررسی وضعیت سلامت هر کشور شاخص‌های مختلفی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شاخص تعداد پزشک است.

این شاخص نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر چه تعدادپزشک در یک کشور وجود داردکه این شاخص در ایران ۵ / ۱ می‌باشد.

سالانه ده‌ها هزار گردشگر جهت درمان وارد کشور می‌شوند.

رشد ۵ برابری شاخص تعداد پزشک بعد از پیروزی جمهوری اسلامی ایران

من هم افتخار آفرین خواهم بود برای وطنم

1

معاونت دانشجویی وفرهنگی