رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پیوستن دانشگاه صنعتی سجاد به جمع دانشگاه‌های سبز

اولین جلسه ایجاد دانشگاه سبز با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه در تاریخ ۱۶ دی‌ماه برگزار و راهكارهای این بینش توسط استاد محترم دانشكده محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد سركارخانم دكتر طباطبایی یزدی بیان گردید.
ضمن استقبال از برنامه ریزی‌های دانشگاه فردوسی مقرر شد دانشگاه سجاد هم برای حفظ و ارتقاء محیط زیست، فضای سبز و سلامت جامعه در مصرف و پایش مصرف انرژی، جلوگیری از اتلاف انرژی، مصرف آب و جلوگیری از اتلاف آن فرهنگ سازی لازم را انجام دهد.
در این ارتباط همكار محترم آقای دكتر رجائیان به عنوان دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز انتخاب و به حاضرین معرفی شدند.

1


 

2