رفتن به محتوای اصلی

خبرها

چهاردهمین نمایشگاه عکس و آثار هنری گروه باران

در راستای كمك به فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست گروه دانشجويی باران اقدام به برگزاری چهاردهمين نمايشگاه عكس و آثار هنری در مورخه ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه ۹۶ خواهند نمود.

                                                                                                                                                     امورفرهنگی