رفتن به محتوای اصلی

خبرها

چگونه ۱۰۰ سال انرژی در ایران سوزانده شد؟

روابط عمومی
-18
شنبه، ۱۰ اردیبهشت ۰۱

دکتر اورعی در این برنامه به نقش تاثیرگذار انرژی در تغییرات ژئوپلتیک، جایگاه همسایگان ایران در حوزه انرژی و تصمیم برای همکاری در تجارت انرژی ازسوی حکمرانان ایران پرداخت.

شاه‌کلید سخنان دکتر هاشم اورعی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف و سجاد، عضو هیات امنا دانشگاه سجاد و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران:

ما حق نداریم ناامید شویم؛ ایران فرزند ماست و باید آن را بسازیم.

برای مشاهده کامل مصاحبه ایشان به لینک‌های زیر مراجعه فرمائید.

چگونه ۱۰۰ سال انرژی در ایران سوزانده شد؟ - قسمت اول

چگونه ۱۰۰ سال انرژی در ایران سوزانده شد؟ - قسمت دوم

چگونه ۱۰۰ سال انرژی در ایران سوزانده شد؟ - قسمت سوم

چگونه ۱۰۰ سال انرژی در ایران سوزانده شد؟ - قسمت چهارم

روابط عمومی