رفتن به محتوای اصلی

خبرها

کلاس‌های تئوری روز شنبه مورخ ۹ مهر ۱۴۰۱

معاونت آموزشی
-18
جمعه، ۸ مهر ۰۱

مکان تشکیل کلاس‌های تئوری روز شنبه مورخ ۹ مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر می‌باشد:

شنبه (هفته فرد)

معاونت آموزشی