رفتن به محتوای اصلی

خبرها

کلاس‌های تئوری روز پنجشنبه مورخ ۱۹ آبان

معاونت آموزشی
-18
چهارشنبه، ۱۸ آبان ۰۱

مکان تشکیل کلاس‌های تئوری روز پنجشنبه مورخ ۱۹ آبان به شرح زیر می‌باشد.

پنجشنبه (هفته زوج)

معاونت آموزشی