رفتن به محتوای اصلی

خبرها

گزارش تصویری تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشکده عمران، معماری و شهرسازی

معاونت آموزشی
-18
چهارشنبه، ۱۹ خرداد ۰۰

گزارش تصویری تقدیر از دانشجویان ممتاز گروه عمران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰

.

گزارش تصویری تقدیر از دانشجویان ممتاز گروه معماری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰

.

گزارش تصویری تقدیر از دانشجویان ممتاز گروه شهرسازی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰

سایر دانشکده‌ها در روزهای آتی اعلام خواهند شد.

معاونت آموزشی