رفتن به محتوای اصلی

خبرها

گزارش جلسه توجیهی مجازی کارآموزی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۹

چهارشنبه، ۸ مرداد ۹۹

جلسه توجیهی مجازی کارآموزی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۹ با حضور معاون آموزشی، معاون پژوهشی، مسئولین دانشکده ها و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سجاد با شرکت بیش از ۲۰۰ نفر از دانشجویان برگزار گردید.

در این جلسه مواردی چون اهمیت کارآموزی، ملاحظات خاص در شرایط فعلی شیوع بیماری و فرایند انتخاب کارآموزی توسط مسئولین دانشگاه تشریح گردید. سپس دانشجویان سوالات خود را در این زمینه مطرح نمودند.

در فایل پیوست جزییات مراحل کارآموزی جهت ملاحظه و بکارگیری دانشجویان محترم ارائه گردیده است.