رفتن به محتوای اصلی

خبرها

گزارش روز پایانی غرفه دانشگاه سجاد در نمایشگاه بین المللی به مناسبت هفته پژوهش

معاونت پژوهشی
-18
سه‌شنبه، ۱۴ آذر ۰۲

معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر قاینی به همراه جناب آقای مهندس ایزدخواستی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه از آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه در غرفه نمایشگاه بین‌المللی بازدید نمودند.

همچنین جمع کثیری از دانش آموزان از دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشجویان دانشگاه بازدید نمودند.

معاونت پژوهشی