رفتن به محتوای اصلی

خبرها

۱۲بهمن بازگشت امام خمینی-ره به میهن اسلامی گرامی باد.

چهارشنبه، ۱۲ بهمن ۰۱

صبح، با کوله‌بارى از نفس‌هاى سپید، دمید. ستاره‌ها، پنهان شدند و خورشید، سوار بر سریر شعر، ظهور کرد.

باران، دامن گل‌هاى نوشکفته وجود را تکان داد و سبد سعادت را به دستشان هدیه کرد.

1