رفتن به محتوای اصلی

خبرها

۱ بهمن، زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی گرامی باد

روابط عمومی
-18
جمعه، ۱ بهمن ۰۰

ابوالقاسم فردوسی طوسی سال ۳۲۹ هجری قمری درروستای پاژ شهرستان طوس در خراسان دیده به جهان گشود.
فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که حماسه ملی ایران، شاهنامه را سروده است.

ندانی که ایران نشست منست
جهان سر به سر زیر دست منست

هنر نزد ایرانیان است و بس
ندادند شیر ژیان را بکس

همه یک دلانند یزدان شناس
به نیکی ندارند از بد هراس

چنین گفت موبد که مرد بنام
به از زنده دشمن بر او شاد کام

اگر کشت خواهد تو را روزگار
چه نیکو‌تر از مرگ در کار زار

همه روی یکسر بجنگ آوریم
جهان بر بد اندیش تنگ آوریم

فردوسی

روابط عمومی