رفتن به محتوای اصلی

خبرها

۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد.

روابط عمومی
-18
یکشنبه، ۲۲ بهمن ۰۲

گرگ‌ها خوب بدانند در این ایل غریب

گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز

گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند

شیرمردی چو علی خامنه‌ای هست هنوز

گر امام شهدا نیست کنون در برمان

خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز

1

روابط عمومی