اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته زوج آموزشی (هفته هشتم).

اخبار کلاس‌ها

فروردین ۳۰ دوشنبه

آقای مهندس خلج

کلاس اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی (گ۱) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۳۰ دوشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل گروه 1 روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۹ یکشنبه

آقای دکتر جواد حمیدزاده

کلاس سمینارهوش مصنوعی ورباتیکز گروه 1 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 ساعت 17-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۹ یکشنبه

آقای دکتر بهزاد بختیاری

کلاس سیستم های چندرسانه ای گروه 2 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 ساعت 10-8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن شنبه مورخ 1400/02/4 ساعت 13-11:30 برگزار می گردد.


فروردین ۲۹ یکشنبه

آقای حجت مجیدی بیلندی

کلیه کلاس های آقای حجت مجیدی بیلندی روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۸ شنبه

خانم سمانه پورخواجه نامقی

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل گروه 4 روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۸ شنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1گروه 2 روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۸ شنبه

آقای دکتر بهزاد بختیاری

کلاس فوق العاده سیستم های چندرسانه ای گروه 2 روز شنبه مورخ 1400/01/28 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۶ پنج‌شنبه

آقای محمدجواد مالکی

کلاس فوق العاده طراحی سیستم های ریزپردازنده ای گروه 1 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/26 ساعت 20-18 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۶ پنج‌شنبه

آقای مهندس علیرضا زمانی اقائی

کلاس تهویه مطبوع گروه 1 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/26 ساعت 19-17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن شنبه مورخ 1400/01/28 ساعت 21-19 برگزار می گردد.


فروردین ۲۶ پنج‌شنبه

آقای مهندس روح الله علی میرزایی

کلاس فوق العاده مدارالکتریکی2 گروه 1 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/26 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس سمانه بیات

کلاس فوق العاده فیزیک گروه 1 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/26 ساعت 17-15 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۵ چهارشنبه

خانم دکتر شادی رمضان زاده

کلاس زبان تخصصی گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 ساعت 12-10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۳ دوشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده یادگیری تقویتی(RL) گروه 1 روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۳ دوشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی گروه 1 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۳ دوشنبه

خانم مهندس شیرین السادات اعلمی

کلاس سخت افزارکامپیوتر2 گروه 1 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 ساعت 17-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۳ دوشنبه

خانم مهندس فائزه لاکی

کلاس فوق العاده سیگنال هاوسیستم ها گروه 2 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۳ دوشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1 گروه 3 روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۲ یکشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده ریاضیات گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۲ یکشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی2 گروه 1 روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.