اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

مهر ۰۸ شنبه

آقای مهندس جواد یزدانجو

کلاس مباحث ویژه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۸ شنبه

آقای مهندس مهدی حسن پور یوسفی

کلاس مهندسی فاکتورهای انسانی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۸ شنبه

خانم دکتر زهراسادات قاضی زاده هاشمی

کلاس دانش خانواده وجمعیت روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن همان روز ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۵ تشکیل می شود.

مهر ۰۸ شنبه

آقای مهندس جواد یزدانجو

کلاس اصول طراحی پایگاه داده ها روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۸ شنبه

آقای رحمان ثواچه

کلاس تربیت بدنی ۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۷ جمعه

خانم مهندس فائزه خطیبی

کلیه آزمایشگاه های خانم مهندس فائزه خطیبی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ برگزار نمی گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۶ پنج‌شنبه

خانم دکتر الهام لشکری

کلاس مبانی و روش های برنامه ریزی شهری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۱۷-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن همان روز ساعت ۱۲-۸ در کلاس ۱/۲۱۷ تشکیل می شود.

مهر ۰۶ پنج‌شنبه

آقای حسن باقریه یزدی

کلیه کلاسهای آقای حسن باقریه یزدی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۶ پنج‌شنبه

آقای مهندس دانیال محمدزاده شادمهری

کلاس مکانیک خاک روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۵ چهارشنبه

خانم مهندس مینا عاشوری

کلیه آزمایشگاه های خانم مهندس مینا عاشوری در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ برگزار نمی گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۵ چهارشنبه

آقای (نامعلوم)

کلاس کارگاه شبکه (گ۲) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰-۱۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۵ چهارشنبه

خانم نجمه علی اکبریان

کلاس فیزیک2 روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۵ چهارشنبه

خانم دکتر الهام لشکری

کلیه کلاسهای خانم دكتر الهام لشکری روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۴ سه‌شنبه

خانم مهندس کتایون اشکفتی

کلاس کنترل کیفیت آماری روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه وفائی شعرباف

کلاس طراحی وب روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۴ سه‌شنبه

آقای دکتر ایمان شکیباپور

کلاس سازه های فولادی۱ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۴ سه‌شنبه

خانم دکتر تکتم بیدل حسنقه

کلیه کلاسهای خانم دکتر تکتم بیدل حسنقه روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۳ دوشنبه

خانم مریم دژداریان

کلیه کلاسهای خانم مریم دژداریان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۳ دوشنبه

خانم الهه هراتی

کلاس ورزش ها وبازی های بومی و سنتی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/0۴ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهر ۰۳ دوشنبه

خانم مهندس کلهر

کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته (گ۱) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.