اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

مرداد ۲۹ شنبه

آقای دکتر مسعود طاهری مقدم

کلاس فیزیک۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ساعت ۱۰-۷ برگزار نمی‌گردد.

مرداد ۲۴ دوشنبه

آقای دکتر مسعود طاهری مقدم

کلاس فوق العاده فیزیک۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳-۱۰ در کلاس ۱/۲۱۷ برگزار می‌گردد.


مرداد ۲۴ دوشنبه

آقای محسن اشرف زاده

کلاس معادلات دیفرانسیل روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰-۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


مرداد ۲۲ شنبه

خانم مریم عجمی

امتحان میانترم ریاضی عمومی۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.


مرداد ۱۹ چهارشنبه

خانم دکتر اعظم احسانی سرخ آبادی

امتحان میانترم ریاضی عمومی۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۱۳-۱۱ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.


مرداد ۱۰ دوشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۳-۱۰ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.


تیر ۱۱ شنبه

آقای مهندس انوشیروان شیبانی

کلاس فوق العاده طراحی فنی روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ‍۱۳-۸ در آتلیه ۳/۵۴ برگزار می‌گردد.


تیر ۰۲ پنج‌شنبه

آقای انوشیروان شیبانی

کلاس فوق العاده طراحی فنی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ‍۱۳-۸ در آتلیه ۳/۵۴ برگزار می‌گردد.


خرداد ۳۰ دوشنبه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس فوق العاده طرح معماری ارشد(۲) روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ‍۱۸ -۱۲ در آتلیه ۳/۱۰۵ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۹ یکشنبه

خانم مهندس منعمی‌زاده

تحویل پروژه کارگاه مبانی کامپیوتر روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸ بصورت آنلاین (در سامانه مودل) برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۸ شنبه

آقای مهندس امیر عباسپور نودهی

کلاس فوق العاده انرژی خورشیدی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ‍۱۲-۱۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۸ شنبه

آقای مهندس رضا ترابی

کلاس فوق العاده سازه های بتن آرمه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ‍۱۹-۱۷ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای مهندس امیر عباسپور نودهی

کلاس فوق العاده انرژی خورشیدی روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ‍۱۲-۱۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

خانم راحله حسن ابادی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ‍۱۲-۸ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای دکتر امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده روش پژوهش وارائه روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ‍۱۹-۱۷ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای دکتر امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده ریزپردازنده پیشرفته روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷-۱۳ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای دکتر امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده مدارهای منطقی روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای دکتر امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده معماری کامپیوتر روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ‍۱۰-۸ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای مهندس احمد مولودی

امتحان تئوری آزمایشگاه انجماد فلزات آقای مهندس احمد مولودی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷ در کلاس ۲/۱۰۲ برگزار می‌گردد.