اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای دکتر جواد رجبی مندی

کلاس فوق العاده تاریخ امامت روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۹-۱۷ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای دکتر عرفانیان عبدی طوسی

کلاس فوق العاده ریاضی مهندسی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۲۱-۱۹ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای دکتر عرفانیان عبدی طوسی

کلاس فوق العاده ترمودینامیک۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۹-۱۷ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

خانم مهندس فائزه لاکی

کلاس فوق العاده طراحی سیستم های ریزپردازنده ای روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۴-۱۲ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای مهندس نوید ایزدخواستی اصفهانی

کلاس فوق العاده سیستم های دیجیتال۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۳-۱۱ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

آقای مهندس رضا ترابی

کلاس فوق العاده ایستائی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۶ پنج‌شنبه

خانم سمانه گلستانی نژاد

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹-۱۵ در کلاس ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس منعمی‌زاده

کلاس‌های خانم مهندس منعمی‌زاده روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ در سایت۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس مهدی یوسف زاده اقدم

کلاس مبانی شبکه های کامپیوتری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس محمدهادی صفری نادری

کلاس فوق العاده استاتیک ومقاومت مصالح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۳۰۴ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر بهزاد بختیاری

کلاس فوق العاده مبانی اینترنت اشیاء روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۲-۱۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس پروین غفوریان نسب

کلاس فوق العاده برنامه نویسی کامپیوتر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده مبانی مهندسی برق روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس جواد یزدانجو

کلاس فوق العاده امنیت شبکه پیشرفته روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۶-۱۳ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس جواد یزدانجو

کلاس فوق العاده ایجاد بانک های اطلاعاتی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۲-۱۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای سیدمیلاد اسدی فریزی

امتحان پایان ترم تربیت بدنی۱ (هردوگروه) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۴-۱۲ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس منعمی‌زاده

کلاس زبان ماشین و اسمبلی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ برگزار نمی‌گردد.

خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس نوبخت

کلاس فوق‌العاده برنامه‌نویسی (گ۱) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵-۱۳ و ۱۷-۱۵ در سایت۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس مصطفی صفر مقدم

کلاس فوق العاده معماری داخلی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۹-۱۷ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس رنجبر

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه شبکه (گ۲) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت۵ برگزار می‌گردد.