اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

خانم دکتر اعظم احسانی سرخ آبادی

امتحان ریاضی عمومی۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

خانم دکتر ام کلثوم زراعت گر بورانی

کلاس اصول مدیریت و تئوری سازمان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت 12-10 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

خانم مریم معتمدی نژاد

کلاس مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

آقای دکتر مهتاب الیاسی

کلیه کلاسهای خانم دکتر مهتاب الیاسی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

آقای دکتر سیدمحمدعلی هاشمی

کلاس محاسبات نرم روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

آقای مهندس مانی حاذقی

کلاس فوق العاده برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹-۱۵ در کلاس شماره ۲/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

آقای مهندس محمد رضا رنجبر صابر

کلاس فوق العاده نصب وراه اندازی شبکه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

خانم مهندس ارمغان اسمعیلی چرخاب

کلاس فوق العاده اقتصادعمومی۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

خانم مهندس فاطمه وفائی شعرباف

کلاس فوق العاده طراحی وب روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۲۰۵ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

خانم مهندس فاطمه افقهی

امتحان سیستم عامل روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰-۸ در آمفی تئاتر برگزار می‌گردد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

آقای مهندس امیروحید امینیان مدرس

امتحان ابزاردقیق روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

آقای محمدهاشم اعتمادزاده

کلاس ریاضی(جبرانی) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

خانم مهندس ملیحه شیرزاده

کلاس سیگنال هاوسیستم ها روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۸ چهارشنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۷ سه‌شنبه

آقای محمدرضا صداقت نیا

کلیه کلاسهای آقای محمدرضا صداقت نیا روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۷ سه‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس کنترل چندمتغیره روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۷ سه‌شنبه

آقای مهندس سالار قاصدیان

آزمایشگاه فوق‌العاده مدارواندازه گیری آقای مهندس سالار قاصدیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷-۱۵ در اتاق ۱/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۷ سه‌شنبه

آقای مهندس علی امیرپرست

آزمایشگاه فوق‌العاده مبانی برق آقای مهندس علی امیرپرست در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷-۱۵ در اتاق ۱/۱۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۷ سه‌شنبه

خانم مهندس مریم مسگریان

کلاس طرح معماری ارشد(۱) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰-۱۴ در آتلیه شماره ۳/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۷ سه‌شنبه

خانم منا مرادی

کلاس برنامه نویسی موبایل۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵-۱۳ درکلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.