اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس منعمی‌زاده

امتحان کارگاه کامپیوتر و برنامه‌نویسی (هر ۳گروه) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۱:۳۰ در سایت۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم فریده سادات کاظمیان تربقان

امتحان میانترم فیزیک۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۴-۱۲ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس افقهی

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه پایگاه داده (گ۲) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹-۱۷ در سایت۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس افقهی

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه سیستم عامل (گ۲) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس افقهی

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه پایگاه داده (گ۱) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰-۸ در سایت۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس غفوریان نسب

کلاس فوق‌العاده برنامه‌نویسی پیشرفته (گ۱) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۱:۳۰ در سایت۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس نعمتی

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه نرم‌افزارهای گرافیکی (گ۱) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۰-۸ در سایت۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس امیروحید امینیان مدرس

امتحان میانترم ابزاردقیق روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۲۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مریم عجمی

امتحان میانترم ریاضی عمومی۲ و معادلات دیفرانسیل روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس محسن رضائی حسن آبادی

کلاس فوق العاده استاتیک ومقاومت مصالح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۳/۳۰۲ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس سمانه بیات

کلاس فوق العاده فیزیک روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر ابراهیم رضایی نیک

کلاس فوق العاده تحقیق درعملیات۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم دکتر مریم مرعشی

کلاس فوق العاده موادپیشرفته روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۵-۱۱:۳۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم دکتر مریم مرعشی

کلاس فوق العاده کریستالوگرافی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۰-۸ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر محمدرضا رفیعی ثانی

کلاس فوق العاده جبرخطی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس مهرداد میرابی

امتحان میانترم هیدرولیک وآزمایشگاه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اقتصاد خرد روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای محمدهاشم اعتمادزاده

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ گروه ۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده مدارالکتریکی۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۹-۱۷ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر امیررضا محمدیان

کلاس فوق العاده مقاومت مصالح۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۶-۱۴ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.