اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته زوج آموزشی (هفته هشتم).

اخبار کلاس‌ها

فروردین ۲۲ یکشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات مهندسی گروه 1 روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۲ یکشنبه

آقای دکتر فرزان خطیب

کلاس فوق العاده درس معماری کامپیوتر گروه 1 روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 ساعت 13-11:30 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۱ شنبه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس معماری بومی گروه 1 روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 ساعت 10-8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۱ شنبه

خانم مهندس کلهر

کلاس فوق‌العاده کارگاه کامپیوتر و برنامه‌نویسی (گ۱) روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹ به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

فروردین ۲۱ شنبه

خانم مهندس فهیمه خطیبی

کلاس فوق العاده میکروپروسسور گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/01/21 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۱ شنبه

خانم مهندس شقایق قاسمی

کلاس کارگاه شهرسازی 1 گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/01/21 ساعت 15-13 و 19-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۰ جمعه

خانم مهندس نسیم رضوانی

کارگاه جوش خانم مهندس نسیم رضوانی در روز شنبه مورخ 13400/1/21 ساعت 10-8 تشکیل نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۲۰ جمعه

خانم دکتر شادی رمضان زاده

کلاس فوق العاده زبان تخصصی گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/01/21 ساعت 13-11:45 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۰ جمعه

آقای مهندس محمد قلی نیا

کلاس تولیدونیروگاه ها گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/01/21 ساعت 17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن شنبه مورخ 1400/01/21 ساعت 21-19 برگزار می گردد.


فروردین ۱۸ چهارشنبه

آقای مهندس مهدی یوسفی

کلاس مبانی مهندسی برق2 گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 ساعت 13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۱۸ چهارشنبه

آقای پوریا اولیازاده

کلیه کلاس های آقای پوریا اولیازاده روز پنجشنبه مورخ 1400/01/19 و روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۱۸ چهارشنبه

آقای دکتر حسین شالچیان

کلاس های فوق العاده استخراج فلزات2 گروه 1 آقای دكتر حسین شالچیان روزهای پنجشنبه مورخ 1400/01/19 و 1400/01/26ساعت 15-13 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۱۸ چهارشنبه

خانم مهندس الناز دارابی

آزمایشگاه مدار و اندازه گیری خانم مهندس الناز دارابی در روز چهارشنبه مورخ 1400/1/18 ساعت 19-17 تشکیل نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۱۸ چهارشنبه

خانم دکتر سارا رحمانی

کلاس طراحی معماری5 گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 ساعت 8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۱۷ سه‌شنبه

خانم مهندس سمیه شریف زاده

کلاس طراحی معماری1 گروه 2 روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 ساعت 8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن چهارشنبه مورخ 1400/01/18 ساعت 17-15 برگزار می گردد.فروردین ۱۷ سه‌شنبه

خانم مهندس کلهر

کارگاه کامپیوتر و برنامه‌نویسی (گ۱) روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۷-۱۵ تشکیل نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۱۷ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده

کلاس اقتصاد خرد گروه 1 روز سه شنبه مورخ 1400/01/17 ساعت 13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن سه شنبه مورخ 1400/01/17 ساعت 13-11:30 برگزار می گردد.

فروردین ۱۷ سه‌شنبه

خانم مهندس سمانه بیات

کلاس فوق العاده تاسیسات الکتریکی(نوروصدا) گروه 1 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/19 ساعت 15-13 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۱۶ دوشنبه

خانم سمانه فراحتی

کلاس فوق العاده فیزیولوژی انسان گروه 1 روز دوشنبه مورخ 1400/01/16 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۱۶ دوشنبه

آقای دکتر فرزان خطیب

کلاس فوق العاده معماری کامپیوتر گروه 1 روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.