اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته زوج آموزشی (هفته هشتم).

اخبار کلاس‌ها

اسفند ۲۵ دوشنبه

آقای دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

کلاس سمینار دوشنبه مورخ 1399/12/25 ساعت 15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۵ دوشنبه

خانم مهندس زهرا اعتمادی

کلیه آزمایشگاه های خانم مهندس زهرا اعتمادی در روز دوشنبه مورخ 99/12/25 تشکیل نمی گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۵ دوشنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده

کلیه کلاس های خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده دوشنبه مورخ 1399/12/25 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۵ دوشنبه

آقای مهندس محمد گنجعلی

کلاس کارگاه شهرسازی 5 گروه 1 دوشنبه مورخ 1399/12/25 ساعت 15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۵ دوشنبه

خانم دکتر سارا رحمانی

کلاس فوق العاده طرح معماری ارشد(2) گروه 1 دوشنبه مورخ 1399/12/25 ساعت 19-15 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۲۵ دوشنبه

خانم دکتر شادی رمضان زاده

کلاس های خانم دکتر شادی رمضان زاده دوشنبه و سه شنبه مورخ 99/12/25 و 99/12/26 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۴ یکشنبه

آقای دکتر فرزان خطیب

کلاس معماری کامپیوتر گروه 1 روز یکشنبه مورخ 99/12/24 ساعت 13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن مورخ 1400/01/15
ساعت 13-11:30 برگزار می گردد.


اسفند ۲۴ یکشنبه

آقای محمدجواد مالکی

کلاس طراحی سیستم های ریزپردازنده ای گروه 1 یکشنبه مورخ 99/12/24 ساعت 13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۴ یکشنبه

آقای مهندس علی ضیایی

کلاس فوق العاده ماشین الکتریکی2 گروه 1 دوشنبه مورخ 1399/12/25 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۲۳ شنبه

آقای دکتر فرزان خطیب

کلاس فوق العاده معماری کامپیوتر گروه 1 یکشنبه مورخ 1399/12/24 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۲۳ شنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1 گروه 2 شنبه مورخ 1399/12/23 ساعت 19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۲۳ شنبه

خانم دکتر فاطمه طبسی نژاد

کلاس آناتومی گروه 1 روز شنبه مورخ 99/12/23 ساعت 8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.اسفند ۲۰ چهارشنبه

خانم شهناز بمبئی چی

کلاس فوق العاده حرکت شناسی ورزشی گروه 1 چهارشنبه مورخ 1399/12/20 ساعت 15 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۲۰ چهارشنبه

آقای مهندس ایمان حسن زاده

کلاس فوق العاده احتمال وکاربردآن گروه 1 شنبه مورخ 1399/12/23 ساعت 15-13 و 17-15 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۲۰ چهارشنبه

خانم مهندس مهری عزتی مقدم

آزمایشگاه مدار و اندازه گیری خانم مهندس مهری عزتی مقدم در روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 ساعت 12-10 تشکیل نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۹ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده

کلاس اقتصاد خرد گروه 1 روز سه شنبه مورخ 99/12/19 ساعت 13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۹ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه مهربانی

آزمایشگاه مبانی برق خانم مهندس فاطمه مهربانی در روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 ساعت 17-15 تشکیل نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۹ سه‌شنبه

آقای مهندس امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده مدارهای منطقی گروه 1 چهارشنبه مورخ 1399/12/20 ساعت 10-8 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۱۹ سه‌شنبه

آقای دکتر هادی صفری فارمد

کلاس فوق العاده ماشین های الکتریکی3 گروه 1 سه شنبه مورخ 1399/12/19 ساعت 19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۱۹ سه‌شنبه

خانم مهندس فهیمه خطیبی

کلاس فوق العاده میکروپروسسور گروه 1 سه شنبه مورخ 1399/12/19 ساعت 11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.