اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اسفند ۲۵ پنج‌شنبه

خانم مهندس مهناز اسلمی نژاد

کلیه آزمایشگاه‌های خانم مهندس مهناز اسلمی نژاد در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۵ پنج‌شنبه

خانم مهندس منمعی‌زاده

کلاس کارگاه کامپیوتر و برنامه‌نویسی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۵ پنج‌شنبه

خانم دکتر ناهید سلطانیان

کلاس زبان خارجی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۵ پنج‌شنبه

خانم مهندس شیرزاده

کلاس مبانی کامپیوتر روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۵ پنج‌شنبه

آقای مهندس صفدری

آزمایشگاه تحلیل سیستم‌های قدرت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ با ۱۵ دقیقه تاخیر برگزار می گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۵ پنج‌شنبه

آقای مهندس بنیامین رحمتی نیا

آزمایشگاه فیزیک۲ آقای مهندس بنیامین رحمتی نیا در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۵ پنج‌شنبه

خانم دکتر شادی رمضان زاده نقندر

کلاس انتخاب موادفلزی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۴ چهارشنبه

آقای دکتر ابراهیم رضایی نیک

کلیه کلاسهای اقای دکتر ابراهیم رضایی نیک روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تشکیل نمی‌شود جبرانی ان متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۴ چهارشنبه

آقای دکتر فرامرز عالمی

کلیه کلاسهای آقای دكتر فرامرز عالمی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۴ چهارشنبه

آقای علی اصغر صفدری(معین)

کلیه کلاسهای آقای علی اصغر صفدری روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۴ چهارشنبه

آقای دکتر ایمان احدی اخلاقی

کلاس فوق العاده الگوریتمهای تکاملی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۱۰-۸ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

اسفند ۲۳ سه‌شنبه

آقای مهندس مهرشاد خلج

کلاس کارگاه شهرسازی ۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۱۸-۱۳ در کلاس شماره ۳/۲۰۵ برگزار می‌گردد.

اسفند ۲۳ سه‌شنبه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس مقدمات طراحی معماری۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۱۸ -۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۳ سه‌شنبه

آقای دکتر علی سیبویه

کلاس تحلیل سیستم ها روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۳ سه‌شنبه

آقای مهندس مسعود خسروی فارمد

کلاس پایگاه داده ها روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۳ سه‌شنبه

آقای سیدمهدی فهمیده اکبریان

کلاس تکنولوژی بتن روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۳ سه‌شنبه

خانم مهندس عاطفه زحمت کشان طرقبه

کلاس بیان معماری 1 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶-۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۳ سه‌شنبه

خانم مهندس الناز کلهر

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی خانم مهندس الناز کلهر در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۳ سه‌شنبه

آقای مهندس عباسعلی جلال آبادی

کلاس سازه های فولادی۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۳ سه‌شنبه

خانم مهندس مهدیه مودی

کلیه آزمایشگاه‌های خانم مهندس مهدیه مودی در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.