اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اسفند ۲۰ شنبه

آقای دکتر حسین هژبری

کلیه کلاسهای آقای دکتر حسین هژبری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۰ شنبه

خانم مهندس سمیرا اسدی

کلیه آزمایشگاه‌های خانم مهندس سمیرا اسدی در روزهای یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ و سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۸ پنج‌شنبه

آقای دکتر سیدمحمدعلی هاشمی

کلاس فوق العاده تحلیل سازه ها۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ساعت ۱۰-۸ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۸ پنج‌شنبه

خانم دکتر سحر گل مکانیون

کلاس خواص مکانیکی مواد۱ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ساعت ۱۷-1۵ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۸ پنج‌شنبه

آقای مهندس سیدمحمدرضا اصغری گنابادی

کلاس فوق العاده اسکیس روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ساعت ۱۲-۸ در آتلیه شماره ۳/۵۴ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۸ پنج‌شنبه

خانم مهندس سمانه نسائی

کلاس فوق العاده اسکیس روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ساعت ۱۲-۸ در آتلیه شماره ۳/۵۳ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۸ پنج‌شنبه

خانم دکتر شادی رمضان زاده نقندر

کلاس موادفلزی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ساعت 12-10برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۸ پنج‌شنبه

آقای مهندس مهدی یوسف زاده

آزمایشگاه فوق العاده ریزپردازنده و زبان اسمبلی آقای مهندس مهدی یوسف زاده در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵-۱۳(گروه۱) و ۱۷-۱۵(گروه۲) در اتاق ۱/۱۰۲ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۶ سه‌شنبه

خانم مهندس اعلمی

کلاس فوق‌العاده نرم‌افزار توسعه موبایل روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از ساعت ۱۷-۱۵:۳۰ در سایت۳ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۶ سه‌شنبه

خانم مهندس مریم ابراهیمی

کلاس فوق العاده مقدمات طراحی معماری۲ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ساعت ۱۹-۱۵:۳۰ در کلاس شماره ۳/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۶ سه‌شنبه

خانم مهندس نرجس قویدل پارسا

کلاس فوق العاده مقدمات طراحی معماری ۱ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ساعت ۱۳-۸ در کلاس شماره ۳/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۶ سه‌شنبه

خانم دکتر فریده سادات کاظمیان تربقان

کلاس فیزیک۱ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۶ سه‌شنبه

خانم دکتر آرزو سزاوار سیدی جندقی

کلاس خواص فیزیکی مواد۲ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۶ سه‌شنبه

آقای دکتر حسین صبورکازران

کلاس مهندسی آب وفاضلاب وپروژه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۶ سه‌شنبه

آقای دکتر حمید افکار

کلیه کلاسهای آقای دکتر حمید افکار روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۶ سه‌شنبه

خانم مهندس زهرا اعتمادی

کلیه آزمایشگاه‌های خانم مهندس زهرا اعتمادی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۶ سه‌شنبه

خانم فاطمه محمدزاده

کلاس انقلاب اسلامی ایران روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۵ دوشنبه

آقای مهندس جواد یزدانجو

کلیه کلاسهای آقای مهندس جواد یزدانجو روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۵ دوشنبه

خانم مهندس سمر حاجی کاظمی

کلاس ایستائی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۵ دوشنبه

خانم دکتر سمانه فراحتی

کلاس آناتومی انسان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن همان روز ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۲۰۹ برگزار می شود.