اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اسفند ۱۳ شنبه

آقای مهندس داود علی اکبری

کلاس ریاضی عمومی روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۳ شنبه

آقای حسن سلامی

کلاس بازاریابی مجازی روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۳ شنبه

خانم مهندس شادی میرزایی

کلیه آزمایشگاه‌های خانم مهندس شادی میرزایی در روز شنبه مورخ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ برگزار نمی‌گردند؛ جبراین آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۱ پنج‌شنبه

آقای مهندس صفدری

کلاس آزمایشگاه تحلیل سیستم‌های قدرت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۲-۱۰ با ۲۰ دقیقه تاخیر برگزار می گردد.

اسفند ۱۱ پنج‌شنبه

خانم فائزه فرامرزی

کلاسهای خانم فائزه فرامرزی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ برگزار نمی گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای سیدمهدی مذهبی

کلاس انقلاب اسلامی ایران روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای محسن اشرف زاده

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰-۸ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای دکتر مهران مصلحی بجستان

کلاس فوق العاده ماشین الکتریکی۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای مهندس مهدی یوسف زاده اقدم

کلاس فوق العاده شبکه های محلی کامپیوتری روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای مهندس مهدی یوسف زاده اقدم

کلاس فوق العاده معماری کامپیوتر روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای محسن اشرف زاده

کلاسهای ریاضی عمومی۲ و معادلات دیفرانسیل روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای علی اصغر صفدری

کلیه کلاسهای آقای علی اصغر صفدری پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای دکتر محمد قضائی

کلیه کلاسهای آقای دکتر محمد قضائی پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای مهندس مهدی یوسف زاده اقدم

کلیه کلاسهای آقای مهندس مهدی یوسف زاده اقدم روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

خانم هدا پیروی

کلاس اصول مدیریت ونظریه سازمان روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای سیدمیلاد اسدی فریزی

کلاس فیزیولوژی انسان روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

خانم دکتر مهتاب الیاسی

کلاس ریاضی عمومی۱ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس مدارهای الکتریکی۲ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای دکتر محمدرضا بختیاری نیازآبادی

کلاس تاریخ امامت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۰ چهارشنبه

آقای سیدحسن صادق زاده

کلاس مدارهای الکتریکی والکترونیکی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۰-۸ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.