اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای حسن بشارتی

کلاس فوق العاده اندیشه اسلامی ۲ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۰-۸ در کلاس شماره ۲/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

خانم مهندس سمانه امجدی

آزمایشگاه فوق‌العاده فیزیک۱(گروه۶) خانم مهندس سمانه امجدی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴-۱۲ در اتاق ۱/۱۱۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

خانم مهندس سمانه امجدی

آزمایشگاه فوق‌العاده فیزیک۱(گروه۴) خانم مهندس سمانه امجدی در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۴-۱۲ در اتاق ۱/۱۱۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

خانم مهندس سمانه امجدی

آزمایشگاه فوق‌العاده فیزیک۱(گروه۶) خانم مهندس سمانه امجدی در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ در اتاق ۱/۱۱۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

خانم مهندس مرادی

امتحان درس مباحث ویژه در برنامه‌نویسی (گ۱) روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۰-۷ در کلاس شماره ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

آقای مهندس مهدی یوسفی

کلاس مبانی مهندسی برق۲ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

آقای امیررضا مظفری

کلاس فوق العاده انقلاب اسلامی ایران روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

آقای مهندس حجت وثاق

کلاس فوق العاده مشارکت درشهرسازی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۲۰۵ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

خانم دکتر مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات مهندسی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

خانم دکتر هانیه زمانیان

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

آقای احسان اله کفشدار طوسی

کلاس انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

آقای دکتر مجتبی حسین زاده

کلاس کارآفرینی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۳۰۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

آقای دکتر مجتبی حسین زاده

کلاس اصول و فناوری مذاکره روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۳۰۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

آقای مهندس معین‌الرضا قندهاری

آزمایشگاه مصالح ساختمانی آقای مهندس معین‌الرضا قندهاری در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

آقای مهندس سالار قاصدیان

آزمایشگاه فوق‌العاده مدار و اندازه‌گیری آقای مهندس سالار قاصدیان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۹-۱۷ در اتاق ۱/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۸ دوشنبه

خانم مهندس مهناز اسلمی نژاد

آزمایشگاه فوق‌العاده الکترونیک۱ خانم مهندس مهناز اسلمی‌نژاد در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در اتاق ۱/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

خانم مهندس سمیرا اسدی

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی والکترونیکی(گروه۲) خانم مهندس سمیرا اسدی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای دکتر مرتضی کفائی رضوی

کلاس فوق العاده موادمهندسی۱:ساختاروخواص روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای دکتر ناصرعلی منصوریان

کلاس فوق العاده حقوق اداری۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

خانم مهندس مهدیه مودی

کلاس فوق العاده مقاومت مصالح۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.