اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته فرد آموزشی (هفته یازدهم).

اخبار کلاس‌ها

اردیبهشت ۱۹ یکشنبه

خانم راحله حسن ابادی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی2 گروه1 روز یک شنبه مورخ 1400/02/19 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۸ شنبه

آقای مسعود طاهری مقدم

کلاس فیزیک1 گروه1 روز یک شنبه مورخ 1400/02/19 ساعت 10-8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۸ شنبه

خانم مهندس آرزو سزاوار

کلاس فوق العاده پلیمرها گروه1 روز شنبه مورخ 1400/02/18 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۸ شنبه

خانم اعظم انفرادی

کلاس فوق العاده تربیت بدنی 1 گروه5 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۸ شنبه

آقای مهندس علی ضیایی

کلاس فوق العاده ماشین الکتریکی2 گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22 ساعت 10-8 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۸ شنبه

خانم مهندس سمانه بیات

کلاس تاسیسات الکتریکی(نوروصدا) گروه1 روز شنبه مورخ 1400/02/18 ساعت 19-17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۶ پنج‌شنبه

آقای مهندس ایمان حسن زاده

کلاس فوق العاده احتمال وکاربردآن گروه 1 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16 ساعت 19-17 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

خانم مهندس منعمی‌زاده

کلاس کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته۱ (گ۱) در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۶ ساعت۱۳ تشکیل نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

خانم اعظم انفرادی

کلاس تربیت بدنی 1 گروه5 روز یک شنبه مورخ 1400/02/19 ساعت 10-8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1 گروه 3 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16 ساعت 17-15 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1 گروه 2 روز یک شنبه مورخ 1400/02/19 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

آقای مهندس مهرداد بیناباجی

کارگاه عمومی آقای مهندس مهرداد بیناباجی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ ساعت ۱۵-۱۳ تشکیل نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

آقای دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

امتحان میانترم درس های احتمال مهندسی و آمار حیاتی و احتمالات آقای دکتر امینیان مدرس روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16 ساعت 21 برگزار می گردد. ضمنا کلاس رفع اشکال هر دو کد در ساعت 18 همان روز به صورت مشترک در لینک کلاس احتمال مهندسی برگزار می شود.

اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

خانم سارا آل شیخ

کلاس فیزیک2 گروه 3 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 ساعت 19-17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن روز شنبه مورخ 1400/02/18 ساعت 19-17 برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

خانم سارا آل شیخ

کلاس فیزیک1 گروه 6 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 ساعت 17-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن روز شنبه مورخ 1400/02/18 ساعت 17-15 برگزار می گردد.اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

خانم دکتر آزاده راشد

کلاس خاک مسلح گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 ساعت 15-13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

خانم دکتر زهرا سادات حسینی

امتحان میان ترم آمارمهندسی گروه 1 و 2 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 ساعت 19-17 برگزار می گردد.

اردیبهشت ۱۵ چهارشنبه

خانم ماندانا سادات غفوریان

کلاس پدیده های بیوالکتریکی گروه1 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 ساعت 12-10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۳ دوشنبه

خانم دکتر شادی رمضان زاده

کلاس انتخاب موادفلزی گروه 1 روز دوشنبه مورخ 1400/02/13 ساعت 15-13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۳ دوشنبه

خانم دکتر نجمه اقبال

کلیه کلاس های خانم دکتر نجمه اقبال هفته دهم آموزشی تشکیل نمی شود. جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.