اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته فرد آموزشی (هفته یازدهم).

اخبار کلاس‌ها

اردیبهشت ۱۳ دوشنبه

خانم دکتر نجمه اقبال

کلیه کلاس های خانم دکتر نجمه اقبال هفته دهم آموزشی تشکیل نمی شود. جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اردیبهشت ۱۲ یکشنبه

خانم مهندس هانیه زمانیان

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی1 گروه 2 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16 ساعت 19-17 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۲ یکشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1 گروه 3 روز دوشنبه مورخ 1400/02/13 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۲ یکشنبه

خانم مهندس سمر حاجی کاظمی

کلاس سمینار و روش تحقیق گروه 1 روز یک شنبه مورخ 1400/02/12 ساعت 15-13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۲ یکشنبه

خانم مهندس سمر حاجی کاظمی

کلاس محیط زیست گروه 1 روز یک شنبه مورخ 1400/02/12 ساعت 12-10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۱ شنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1 گروه 2 روز یک شنبه مورخ 1400/02/12 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۱ شنبه

آقای مهندس محمود عبدالهی

کلاس فوق العاده اصول مهندسی پل گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 ساعت 22-20 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۱ شنبه

خانم دکتر سمیه حسن پور

کلاس فوق العاده سمینار گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/02/11 ساعت 15-13 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۱ شنبه

خانم دکتر میترا کیانی نسب

کلاس فیزیک2 گروه 6 روز شنبه مورخ 1400/02/11 ساعت 12-10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۱ شنبه

آقای مهندس علی سیبویه

کلاس اصول شبیه سازی گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/02/11 ساعت 12-10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۱۱ شنبه

آقای مهندس هادی اکبری

کلاس های فوق العاده مدیریت وکارآفرینی درمهندسی پزشکی گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/02/11 ساعت 19-17:30و روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 ساعت 22-20 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۱ شنبه

خانم سمانه فراحتی

کلاس فوق العاده فیزیولوژی انسان گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/02/11 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۱ شنبه

آقای پوریا اولیازاده

کلاس فوق العاده ریاضی مهندسی گروه 1 روز یک شنبه مورخ 1400/02/12 ساعت 15-13 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۰ جمعه

آقای پوریا اولیازاده

کلاس فوق العاده طراحی اجزاء2 گروه 1 روز یک شنبه مورخ 1400/02/12 ساعت 12-10 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۱۰ جمعه

خانم مرضیه زاج

کلاس ریاضی عمومی2 گروه 10 روز شنبه مورخ 1400/02/11 ساعت 15-13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 ساعت 17-15 برگزار می گردد.

اردیبهشت ۰۹ پنج‌شنبه

آقای مهندس روح الله علی میرزایی

کلاس فوق العاده مدار الکتریکی2 گروه 1 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/09 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۸ چهارشنبه

آقای مهندس مهدی یوسفی

کلاس مبانی مهندسی برق2 گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08 ساعت 15-13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۰۸ چهارشنبه

خانم دکتر اقبال

کلاس برنامه‌نویسی کامپیوتر (گ۲) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اردیبهشت ۰۷ سه‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی گروه 1 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/09 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۷ سه‌شنبه

آقای مهندس ایمان حسن زاده

کلاس فوق العاده احتمال وکاربردآن گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08 ساعت 10-8 و روز پنج شنبه مورخ 1400/02/09 ساعت 19-17 به صورت آنلاین برگزار می گردد.