اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته فرد آموزشی (هفته یازدهم).

اخبار کلاس‌ها

اردیبهشت ۰۷ سه‌شنبه

آقای مهندس ایمان حسن زاده

کلاس فوق العاده احتمال وکاربردآن گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08 ساعت 10-8 و روز پنج شنبه مورخ 1400/02/09 ساعت 19-17 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۷ سه‌شنبه

خانم سمانه پورخواجه نامقی

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل گروه 4 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08 ساعت 12-10 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۷ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه افقهی

کلاس پایگاه داده ها گروه 1 روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 ساعت 17-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۰۷ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه افقهی

کلاس ذخیره وبازیابی اطلاعات گروه 2 روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 ساعت 15-13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۰۷ سه‌شنبه

خانم مهندس افقهی

کلاس ایجاد بانک‌های اطلاعاتی (گ۱) روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اردیبهشت ۰۷ سه‌شنبه

خانم دکتر الهام لشکری

کلاس بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی گروه 1 روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 ساعت 15-13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۰۷ سه‌شنبه

خانم دکتر الهام لشکری

کلاس برنامه ریزی منطقه ای گروه 2 روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 ساعت 12-10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۰۶ دوشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی گروه 1 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06 ساعت 22-20 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۶ دوشنبه

خانم مهندس شیرزاده

کلاس‌های خانم مهندس شیرزاده روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اردیبهشت ۰۶ دوشنبه

آقای مهندس خلج

کلاس اصول سیستم های اطلاعات مکانی (گ۱) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اردیبهشت ۰۶ دوشنبه

خانم مهندس مهناز اسلمی نژاد

آزمایشگاه الکترونیک1 خانم مهندس مهناز اسلمی نژاد در روز دوشنبه مورخ 1400/2/6 ساعت 17-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اردیبهشت ۰۶ دوشنبه

آقای دکتر جواد حمیدزاده

کلاس سمینارهوش مصنوعی ورباتیکز گروه 1 روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 ساعت 17-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۰۶ دوشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1 گروه 3 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۵ یکشنبه

خانم مهندس شقایق قاسمی

کلاس فوق العاده کارگاه شهرسازی 1 گروه 1 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06 ساعت 14-11 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۵ یکشنبه

آقای مهندس مهرشاد خلج

کلاس کارگاه شهرسازی 3 گروه 2 روز یک شنبه مورخ 1400/02/05 ساعت 19-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۰۵ یکشنبه

خانم دکتر الهام لشکری

کلاس برنامه ریزی منطقه ای گروه 1 روز یک شنبه مورخ 1400/02/05 ساعت 12-10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۰۵ یکشنبه

خانم دکتر الهام لشکری

کلاس کارگاه شهرسازی 3 گروه 1 روز یک شنبه مورخ 1400/02/05 ساعت 15-13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن یک شنبه مورخ 1400/02/05 ساعت 16 برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۴ شنبه

خانم سمانه فراحتی

کلاس فوق العاده آناتومی انسان گروه 1 روز یک شنبه مورخ 1400/02/05 ساعت 17-15 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۴ شنبه

آقای مهندس خلج

کلاس گرافیک رایانه‌ای در شهرسازی روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۰۴ شنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1 گروه 2 روز یک شنبه مورخ 1400/02/05 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.