اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته فرد آموزشی (هفته یازدهم).

اخبار کلاس‌ها

اردیبهشت ۰۲ پنج‌شنبه

آقای مهندس علیرضا زمانی اقائی

کلاس تهویه مطبوع پیشرفته گروه 1 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 ساعت 19-17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن یک شنبه مورخ 1400/02/05 ساعت 21-19 برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۱ چهارشنبه

آقای دکتر حسین رضوانی

کلاس فوق العاده فیزیک1 گروه 3 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اردیبهشت ۰۱ چهارشنبه

خانم مهندس کلهر

کلاس کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته (گ۳) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اردیبهشت ۰۱ چهارشنبه

آقای مهندس مهران مصلحی

کلاس ماشین الکتریکی1 گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 ساعت 19-17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اردیبهشت ۰۱ چهارشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی گروه 2 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۳۱ سه‌شنبه

آقای مهندس رنجبر

کلاس جبرانی آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری (گ۲) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.


فروردین ۳۱ سه‌شنبه

آقای مهندس خلج

کلاس اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی (گ۲) روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۳۱ سه‌شنبه

خانم طاهره قربانی مقدم

کلاس فوق العاده فیزیک1گروه 4 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 ساعت 14-12 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۳۱ سه‌شنبه

آقای مهندس باقری دانشور

کلاس برنامه‌سازی پیشرفته۲ (گ۳) روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۳۱ سه‌شنبه

خانم نجمه علی اکبریان

کلاس فوق العاده فیزیک2گروه 4 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 ساعت 17-15 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۳۱ سه‌شنبه

خانم نجمه علی اکبریان

کلاس فوق العاده فیزیک1گروه 2 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 ساعت 15-13 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۳۰ دوشنبه

آقای مهندس خلج

کلاس اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی (گ۱) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۳۰ دوشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل گروه 1 روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۹ یکشنبه

آقای دکتر جواد حمیدزاده

کلاس سمینارهوش مصنوعی ورباتیکز گروه 1 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 ساعت 17-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۹ یکشنبه

آقای دکتر بهزاد بختیاری

کلاس سیستم های چندرسانه ای گروه 2 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 ساعت 10-8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن شنبه مورخ 1400/02/4 ساعت 13-11:30 برگزار می گردد.


فروردین ۲۹ یکشنبه

آقای حجت مجیدی بیلندی

کلیه کلاس های آقای حجت مجیدی بیلندی روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۸ شنبه

خانم سمانه پورخواجه نامقی

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل گروه 4 روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۸ شنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1گروه 2 روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۸ شنبه

آقای دکتر بهزاد بختیاری

کلاس فوق العاده سیستم های چندرسانه ای گروه 2 روز شنبه مورخ 1400/01/28 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۶ پنج‌شنبه

آقای محمدجواد مالکی

کلاس فوق العاده طراحی سیستم های ریزپردازنده ای گروه 1 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/26 ساعت 20-18 به صورت آنلاین برگزار می گردد.