اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته فرد آموزشی (هفته یازدهم).

اخبار کلاس‌ها

فروردین ۲۶ پنج‌شنبه

آقای مهندس علیرضا زمانی اقائی

کلاس تهویه مطبوع گروه 1 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/26 ساعت 19-17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن شنبه مورخ 1400/01/28 ساعت 21-19 برگزار می گردد.


فروردین ۲۶ پنج‌شنبه

آقای مهندس روح الله علی میرزایی

کلاس فوق العاده مدارالکتریکی2 گروه 1 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/26 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس سمانه بیات

کلاس فوق العاده فیزیک گروه 1 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/26 ساعت 17-15 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۵ چهارشنبه

خانم دکتر شادی رمضان زاده

کلاس زبان تخصصی گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 ساعت 12-10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۳ دوشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده یادگیری تقویتی(RL) گروه 1 روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۳ دوشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی گروه 1 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۳ دوشنبه

خانم مهندس شیرین السادات اعلمی

کلاس سخت افزارکامپیوتر2 گروه 1 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 ساعت 17-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۳ دوشنبه

خانم مهندس فائزه لاکی

کلاس فوق العاده سیگنال هاوسیستم ها گروه 2 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۳ دوشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1 گروه 3 روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۲ یکشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده ریاضیات گروه 1 روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۲ یکشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی2 گروه 1 روز سه شنبه مورخ 1400/01/24 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۲ یکشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات مهندسی گروه 1 روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۲ یکشنبه

آقای دکتر فرزان خطیب

کلاس فوق العاده درس معماری کامپیوتر گروه 1 روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 ساعت 13-11:30 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۱ شنبه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس معماری بومی گروه 1 روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 ساعت 10-8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۱ شنبه

خانم مهندس کلهر

کلاس فوق‌العاده کارگاه کامپیوتر و برنامه‌نویسی (گ۱) روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹ به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

فروردین ۲۱ شنبه

خانم مهندس فهیمه خطیبی

کلاس فوق العاده میکروپروسسور گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/01/21 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۱ شنبه

خانم مهندس شقایق قاسمی

کلاس کارگاه شهرسازی 1 گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/01/21 ساعت 15-13 و 19-15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۲۰ جمعه

خانم مهندس نسیم رضوانی

کارگاه جوش خانم مهندس نسیم رضوانی در روز شنبه مورخ 13400/1/21 ساعت 10-8 تشکیل نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۲۰ جمعه

خانم دکتر شادی رمضان زاده

کلاس فوق العاده زبان تخصصی گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/01/21 ساعت 13-11:45 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


فروردین ۲۰ جمعه

آقای مهندس محمد قلی نیا

کلاس تولیدونیروگاه ها گروه 1 روز شنبه مورخ 1400/01/21 ساعت 17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن شنبه مورخ 1400/01/21 ساعت 21-19 برگزار می گردد.