اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته فرد آموزشی (هفته هفدهم).

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۳۰ یکشنبه

آقای مجید حروفیانی

کلاس فوق العاده حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹-۱۷ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۹ شنبه

آقای امید فخرائی

کلاس فوق العاده خواص فیزیکی مواد۲ گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵-۱۳ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۹ شنبه

خانم دکتر شادی رمضان زاده

کلاس فوق العاده انتخاب مواد فلزی گروه۱ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰-۸ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۹ شنبه

آقای دکتر مانی حاذقی

کلاس فوق العاده کارگاه شهرسازی 3 گروه۱ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸-۱۶ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۹ شنبه

آقای حسین بهرامی اسلامیه ای

کلاس فوق العاده فارسی گروه۲ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت ۱۷-۱۵ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۹ شنبه

آقای سعید مهرپویا

کلاس فوق العاده حکمت معماری درایران گروه۱ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹-۱۷ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۹ شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده یادگیری تقویتی(RL) گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۹ شنبه

آقای مهندس مهدی یوسف زاده

آزمایشگاه فوق العاده معماری کامپیوتر ناپیوسته (شماره درس 612013) آقای مهندس یوسف زاده جهت تحویل تمرینات کسری برای گروه 2 در روز شنبه مورخ 1400/3/29 ساعت 19 و برای گروه 1 در روز یکشنبه مورخ 1400/3/30 ساعت 19 برگزار خواهد شد.

خرداد ۲۷ پنج‌شنبه

آقای مهندس سجاد احمدنیا

کلاس فوق العاده ماشین مخصوص گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹-۱۷ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۷ پنج‌شنبه

خانم دکتر سارا رحمانی

کلاس فوق العاده طرح معماری ارشد(2) گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹-۱۵ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۷ پنج‌شنبه

خانم دکتر شادی رمضان زاده

کلاس فوق العاده متالورژی پودر گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰-۸ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۷ پنج‌شنبه

خانم مهندس مریم فرهی فریمانی

کلاس فوق العاده طراحی معماری۳ گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳-۸ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۷ پنج‌شنبه

آقای دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

کلاس فوق العاده احتمال مهندسی گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲-۱۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۷ پنج‌شنبه

آقای دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

امتحان میان ترم درس های احتمال مهندسی و آمارحیاتی واحتمالات روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

خرداد ۲۷ پنج‌شنبه

خانم مهندس سمانه بیات

کلاس فوق العاده تاسیسات الکتریکی(نوروصدا) گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵-۱۳ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۷ پنج‌شنبه

آقای دکتر عباس محمدیان

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ گروه۳ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵-۱۳ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۷ پنج‌شنبه

آقای مهندس فرشید پورعلیزاده مقدم

کلاس فوق العاده کنترل کننده های صنعتی گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵-۱۳ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

خانم دکتر غزاله سربیشه ئی

کلاس فوق العاده سیگنال هاوسیستم ها گروه2 روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰-۸ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

آقای مهندس ایمان حسن زاده

کلاس فوق العاده احتمال وکاربردآن گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲-۱۰:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

خانم دکتر میترا کیانی نسب

کلاس فوق العاده فیزیک۲ گروه۶ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت 12-10 به صورت آنلاین برگزار می گردد.