اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته فرد آموزشی (هفته هفدهم).

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

خانم مهندس افقهی

کلاس فوق‌العاده بانک اطلاعاتی (گ۲) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۷-۱۵ به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

آقای محمدجواد مالکی

کلاس فوق العاده طراحی سیستم های ریزپردازنده ای گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

آقای دکتر عباس محمدیان

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ گروه۳ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس علی سیبویه

کلاس فوق العاده اصول شبیه سازی گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس محمد قلی نیا

کلاس فوق العاده تولید انرژی الکتریکی گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

خانم دنیا حیدری

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ گروه۶ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۷-۱۵ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۱۹ چهارشنبه

خانم مهندس فائزه لاکی

کلاس فوق العاده سیگنال ها و سیستم ها روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰-۸ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

خرداد ۱۹ چهارشنبه

خانم مهندس سمانه بیات

امتحان میان ترم درس فیزیک روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۰ ساعت ۸ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

خرداد ۱۹ چهارشنبه

خانم مهندس عطیه حسامی

کلاس فوق العاده شبکه های محلی کامپیوتری گروه1 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت 20-18 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۱۹ چهارشنبه

آقای مهندس ایمان حسن زاده

کلاس فوق العاده احتمال وکاربردآن گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۲-۱۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۱۹ چهارشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ گروه۳ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۷-۱۵ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۱۹ چهارشنبه

آقای هاشم اعتمادزاده

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ گروه۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۱۹ چهارشنبه

آقای مهندس شهریار رحیمی

کلاس فوق العاده روسازی راه گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۱۹ چهارشنبه

آقای مهندس شریف روحانی

کلاس طراحی و ساخت با کامپیوتر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۷ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۱۹ چهارشنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده

کلاس فوق العاده اقتصادعمومی۲ گروه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۱۹ چهارشنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده

کلاس فوق العاده اقتصاد خرد گروه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۱۸ سه‌شنبه

خانم سمیرا کوثری

کلاس فوق العاده طراحی معماری۳ گروه۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۸-۱۴ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۱۸ سه‌شنبه

آقای مهندس بهرام عرفانیان تقوائی

کلاس طراحی فضاهای شهری گروه۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۷-۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


خرداد ۱۸ سه‌شنبه

خانم مهندس ماندانا سادات غفوریان

آزمایشگاه فوق العاده تجهیزات عمومی بیمارستانی وکلینیک های پزشکی خانم مهندس ماندانا سادات غفوریان در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19 ساعت 15-13 تشکیل خواهد شد.

خرداد ۱۸ سه‌شنبه

آقای مهندس حسین نوروزی

آزمایشگاه فوق العاده متالوگرافی آقای مهندس حسین نوروزی در روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 ساعت 21-19 تشکیل خواهد شد.