رفتن به محتوای اصلی

دانشجویان غیرایرانی

ارتباط با ما- دانشجویان غیرایرانی

دكتر فهيمه صبوری

دانشگاه سجاد
سرپرست اموربين الملل و دانشجويان غير ايرانی
تلفن: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۷۵

مهندس شیما حجاجی

مهندس شیما حجاجی
كارشناس اموربين الملل و دانشجويان غير ايرانی
تلفن: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۳۷

ساعت حضور جهت بررسی امور دانشجویان غیر ایرانی: چهارشنبه‌ها ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰