رفتن به محتوای اصلی

پژوهشی

شرح وظایف مرکز

 • ارائه خدمات تخصصی به کارفرمایان برای فرایند جذب نیروی کار
 • اطلاع رسانی فرصت‌های شغلی اعلام شده توسط کارفرمایان به کارجویان
 • شناسایی دوره‌های مهارت افزایی در رشته‌های مختلف و هم افزایی با مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه برای تعریف دوره‌ها
 • معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه
 • ساماندهی دوره‌های کارآموزی و کارورزی دانشجویان
 • ارائه خدمات تخصصی مشاوره شغلی و بازار کار به دانشجویان و دانش آموختگان
 • ارائه خدمات جامع کاریابی تخصصی از طریق سامانه
 • همکاری با پارک علم وفناوری و مراکز فنی و حرفه‌ای به منظور توسعه دوره‌های مهارتی آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار
 • برگزاری همایش عمومی کاریابی و استخدام و هدایت شغلی با حضور کارآفرینان، صنعتگران و دانش آموخته‌گان موفق
 • فراهم کردن زمینه‌های آشنایی دانشجویان با الگوهای موفق کسب و کار در رشته تخصصی خود
 • برگزاری دوره‌ای نمایشگاه کار دانشگاه و رویدادهای مرتبط با معرفی موقعیت‌های شغلی شرکت‌ها
 • برگزاری مسابقات طرح و ایده