رفتن به محتوای اصلی

پژوهشی

کارفرمایان

کارفرمایان و صاحبان محترم مشاغل می توانند از طریق تکمیل فرم با لینک زیر نسبت به ثبت آگهی­های شغلی و درخواست نیروی کار مورد نیاز خود اقدام نمایند.

https://www.sadjad.ac.ir/form/employer