رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تاریخ و مدارك جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۶

تاریخ ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۶ تا روز پنجشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه تمدید شد.

مدارك جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۳۹۶
۱- واریز مبلغ شهریه ثابت نیمسال دوم ۹۷-۹۶  
۲- اصل شناسنامه و کارت ملی + دو سری كپی از تمام صفحات آن
۳- شش قطعه عكس تمام رخ با زمينه روشن و پشت نويسی شده ۴ * ۳ تهيه شده در سال جاری (پشت نويسی: نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و شماره شناسنامه)
۴- مدركی كه وضعيت نظام وظيفه را براي ثبت نام مشخص كند (برای آقايان )
**:مدارك مورد نياز برای نظام وظيفه (آقايان ):
 الف)كارت پايان خدمت + کپی کارت         
 ب)كارت معافيت كفالت يا پزشكی دائم يا موقت و يا كارت معافيت دائم+کپی کارت
 ج)نامه اتمام معافیت تحصیلی + دو سری کپی(فارغ التحصیل سال جاری در فرجه يك ساله) 
 د)داشتن برگ اعزام به خدمت بدون مهر غيبت + یک سری کپی
 ه)دانشجوی سال آخر که تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ فارغ التحصیل می شود.  
۵- مدرک تحصیلی مطابق با چارت زیر:
دریافت فایل