رفتن به محتوای اصلی

پژوهشی

آزمایشگاه‌های پژوهشی و صنعتی

هدف از ایجاد آزمایشگاه های پژوهشی هدفمند کردن پژوهش در موارد تخصصی و کاربردی بصورت متمرکز بوده است. هر آزمایشگاه پژوهشی با مدیریت یک یا چند عضو هیات علمی شکل گرفته است و دانشجویان مستعد کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قالب تیم‌های مختلف و هدفمند در این آزمایشگاه ها مشغول به فعالیت شده اند.

رديف

نام آزمایشگاه‌های پژوهشی

مدیران

۱

اینترنت اشیا (IOT)

دکتر عباس گلمکانی

۲

مرکز بررسی‌های غیر مخرب سجاد (Sadjad CNDE)

دکتر کهربائی و دکتر اخلاقی

۳

آزمایشگاه بهینه‌سازی انرژی

دکتر قاینی و دکتر حسن پور

۴

سامانه‌های هوشمند

دکتر بشرا رجائی و مهندس سمیه اسلامی

۵

مرکز بهره‌وری و ارتقا (بهار) کسب و کار

دکتر ابراهیم رضایی نیک

۶

پردازش هوشمند سیگنال

دکتر امیر فرید امینیان و دکتر بهزاد بختیاری

۷

آزمایشگاه رباتیک و سيستم‌هاي هوشمند

دکتر هادی کلانی و دکتر نجمه اقبال

۸

رمزنگاري و مخابرات امن

دكتر امير مسعود امينيان مدرس و دکتراميرفريد امينيان مدرس

۹

ازمایشگاه زیست فناوری و مهندسی بافت

دکتر مرتضی کفایی رضوی

۱۰

آزمايشگاه سيستم‌هاي نهفته

دکتر امیر باوفای طوسی

۱۱

کلان داده و تلفیق داده‌ها

دکترمحمد مهدی سالخورده حقیقی و دکتر رضا شمسائی

۱۲

طراحي مدارهاي مجتمع

دکتر حمیدرضا رضائی ده سرخ و دکتر نسیم روان شاد

۱۳

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی

دکتر امین نوری

۱۴

دفتر فنی معماری و شهرسازی

دكتر سارا رحمانی، دكتر الهام لشكری، مهندس سميه شريف‌زاده و مهندس نرگس قوام نصيری

۱۵

آزمايشگاه باتری

دکتر یاسر مافی نژاد