رفتن به محتوای اصلی

پژوهشی

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دانشگاه صنعتی سجاد در حال حاضر دارای بیش از ۱۹۰۶۷کتاب چاپی فارسی، بیش از ۲۶۵۱کتاب چاپی لاتین و ۳۸۰۰۰کتاب الکترونیکی (قابل دانلود آنلاین) در حوزه های تخصصی مهندسی برق، کامپیوتر، عمران، صنایع، معماری و مهندسی پزشکی می باشد. همچنین نشریاتی مانند ماهنامه شبکه، فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، ماهنامه رایانه، ماهنامه فناوری نانو، عصر برق، امواج برتر، ماهنامه ساختمان، صنعت ریخته گری، تدبیر، دوماهنامه معمار، وب، فصلنامه مهندسی عمران و مکانیک امیرکبیر، International journal of engineering، Scientia Iranica و Civil engineering infrastructures journals به صورت ادواری تهیه و در محل کتابخانه جهت استفاده دانشجویان محترم موجود می باشد.

اتصال به کتابخانه الکترونیک

مجموعه کتابهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی سجاد هزاران عنوان کتاب الکترونیک در موضوعات تخصصی جهت استفاده دانشجویان دانشگاه توسط کتابخانه مهیا شده است. اطلاعات مربوط به این مجموعه ها و نحوه دسترسی به آنها به شرح زیر است:

۱- مجموعه کاد(کتاب الکترونیک دانشگاهی)

این مجموعه شامل بیش از ۲۴۰۰۰ کتاب الکترونیک(لاتین) در موضوعات تخصصی زیر است:

رشته برق کامپیوتر صنایع متالوژی عمران نانو تکنولوژی ریاضیات و آمار مدیریت و اقتصاد معماری شیمی فیزیک انگلیسی
تعداد کتابها ۲۷۰۰ ۶۸۰۰ ۱۶۰۰ ۵۰۰ ۱۲۰۰ ۴۰۰ ۳۶۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۰۰ 500

فایلهای کتابهای این مجموعه غیرقابل دانلود است. برای مطالعه و استفاده از این مجموعه از کامپیوترهایی که بدین منظور در کتابخانه تعبیه شده است میتوان استفاده نمود.

راهنمای استفاده از امکانات نرم افزار کاد

۲- مجموعه کتابهای الکترونیک مهندسی:

این مجموعه شامل ۳۰۰۰ عنوان کتاب (لاتین) عمدتا در موضوعات مهندسی برق، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر است. فرمت فایل­های این مجموعه .pdf است و به صورت آنلاین از داخل دانشگاه قابل دستیابی و دانلود است.

American College of Physicians https://www.acponline.org/
American Dental Association http://www.ada.org/en/
American Diabetes Association http://www.diabetes.org/
American Economic Association (AEA) https://www.aeaweb.org/
American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) http://www.heart.org/HEARTORG/
American Institute of Mathematical Sciences https://www.aiaa.org
American Institute of Physics (AIP) http://www.aip.org/
American Journal of Pharmaceutical Education http://www.ajpe.org/
American Mathematical Society (AMS) http://www.ams.org/home/page
American Meteorological Society http://www.ametsoc.org/index.html
American Physical Society (APS) http://www.aps.org/
American Physical Therapy Association http://www.apta.org/
American Physiological Society http://www.the-aps.org/
American Phytopathological Societ http://www.apsnet.org/Pages/default.aspx
ACM digital library http://pubs.acs.org/
Akademiai Kiado http://akkrt.hu/
American Academy of Pediatrics http://www.aap.org
American Association for Cancer Research (AACR) http://www.aacr.org
British Medical Journals (BMJ) http://www.bmj.com/
Cambridge Journals http://journals.cambridge.org
IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org
Nature Publishing Group http://www.nature.com/
Oxford Journals http://oxfordjournals.org
Springer (journals & books) http://www.springer.com
Taylor and Francis http://www.tandfonline.com/
INFORMS https://www.informs.org/
Taylor and Francis http://www.taylorandfrancis.com/
Sciencedirect (Elsevier journals & books) http://www.sciencedirect.com/
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) http://www.siam.org/
Proquest http://www.proquest.com/
Cambridge Journals http://journals.cambridge.org
Academic Journals http://www.academicjournals.org/
http://library.ut.ac.ir کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران
http://sharif.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف
http://library.aut.ac.ir/ کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
http://www.iust.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران
http://www.modares.ac.ir/ کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
http://c-library.um.ac.ir/ مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
http://library.kntu.ac.ir/ کتابخانه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
http://lib.sbu.ac.ir/ کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی
http://library.ui.ac.ir/ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
http://library.atu.ac.ir/ کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی
http://lib.birjand.ac.ir/ مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند
http://clib.uk.ac.ir/ کتابخانه دانشگاه شهید باهنر کرمان
http://alvand.basu.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا
http://www.sutech.ac.ir کتابخانه دانشگاه صنعتی شیراز
http://www.shirazu.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز
http://library.aut.ac.ir/ کتابخانه دانشگاه صنعتی بابل
http://www.tabrizu.ac.ir/ کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز
http://www.ikiu.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه امام خمینی
http://library.iut.ac.ir/ کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان
http://clib.umz.ac.ir/ کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران
http://www.uma.ac.ir/ کتابخانه دانشگاه محقق اردبیلی
http://www.qom.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه قم
http://www.razi.ac.ir کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه رازی کرمانشاه
http://library.araku.ac.ir کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه اراک
http://ricest.ac.ir/ کتابخانه منطقه ای علوم و فناوری شیراز
http://www.sut.ac.ir کتابخانه دانشگاه صنعتی سهند
http://www.iust.ac.ir کتابخانه دانشگاه علوم پایه دامغان
http://www.malayeru.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه ملایر
http://www.uoz.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه زابل
www.­yazduni.­ac.­ir کتابخانه دانشگاه یزد
http://www.uok.ac.ir کتابخانه دانشگاه کردستان
http://www.kashanu.ac.ir کتابخانه دانشگاه کاشان