رفتن به محتوای اصلی

پژوهشی

شورای پژوهشی

نام

نام خانوادگی

سمت

عباس

گلمكانی

مدیرعامل مرکز تحقیقات

امین

نوری

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل

خليل

مافی‌نژاد

رئیس هیات امنا

امیر مسعود

امینیان

نماینده دانشکده برق و مهندسی پزشکی

سعيد

كهربائی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نماینده دانشکده

هادی

کلانی

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه

علي

حائريان‌اردكانی

فعال پژوهش

فهیمه

صبوری

نماینده دانشکده علوم انسانی

الهام

لشکری

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

حسن

حاجی کاظمی

نماینده دانشکده عمران، معماری و شهرسازی

محسن

قايني

فعال صنعت

جواد

حمیدزاده

نماینده دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات