رفتن به محتوای اصلی

درباره

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر فرامرز عالمی

معاون دانشجویی و فرهنگی: دکتر فرامرز عالمی

حوزه معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دارای ۴ زیر‌مجموعه امور مشاوره، امور فرهنگی، امور دانشجویی و تربیت بدنی می‌باشد.

نغمه مجد

۱
کارشناس معاونت دانشجویی‌ و‌ فرهنگی
تلفن: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۲۲۴