رفتن به محتوای اصلی

درباره

معاونت دانشجویی و فرهنگی

1

معاون دانشجویی و فرهنگی : دکتر مرتضی کفایی

حوزه معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دارای ۴ زیر مجموعه امور مشاوره، امور فرهنگی، امور دانشجویی و تربیت بدنی می باشد.

راحله مافی‌نژاد

کارشناس معاونت دانشجویی و فرهنگی
تلفن: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۲۲۶