رفتن به محتوای اصلی

دانشجویی و فرهنگی

مرکز مشاوره

مدیر مرکز مشاوره: آقای مجید تقدیسی

مرکز مشاوره محلی است برای عرضه خدمات روان شناختی به صورت فردی و گروهی.
کارشناسان این مرکز تجارب علمی و عملی خود را در جلسات خصوصی با رعایت اصول محرمانه بودن مباحث و در جوی آزاد در اختیار دانشجویان مراجعه کننده قرار می دهند. موضوعاتی که اغلب در این جلسات مطرح می شود شامل راهنمایی در زمینه های تحصیلی، شغلی، ازدواج و خانواده می باشد که با بهره گیری از شیوه های مختلف (شناخت درمانی/روان درمانی و روان پزشکی) به حل مسا ئل دانشجویان می پردازند.

مرکز مشاوره در ساختمان شماره۲  و در حوزه معاونت دانشجویی قرار دارد و محل استقرار روان‌سنج، روان‌شناس می باشد.
دفتر مشاوره در دانشکده به ارائه خدمات مشاوره فردی می پردازند. اگر فردی در مورد موضوعات مختلف مانند مسائل زیر احساس نگرانی نمود با مراجعه به مشاور مشکل خود را حل خواهد کرد:

    ۱. عدم آگاهی از چگونگی روش مطالعه و برنامه ریزی درسی
    ۲. سازگاری با محیط جدید
    ۳. افت یا شکست تحصیلی
    ۴. مشکل در روابط بین فردی
    ۵. مسائل خانوادگی
    ۶. بی خوابی و بی اشتهایی
    ۷. استرس و مشکلات مربوط به آن
    ۸. بی حوصلگی و غمگینی در اغلب اوقات شبانه روز و ...

    جهت مشاوره حضوری به بخش برنامه حضور کارشناسان مراجعه فرمایید.
    از اقدامات این مرکز در طی سال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    ۱. نیاز سنجی از دانشجویان و ارائه پرسشنامه برای هر یک از دانشجویان.
   ۲. توزیع ماهانه بروشور"پیام مشاور" در خوابگاه و دانشگاه بطور رایگان در بین دانشجویان که حاوی مطالب متنوعی جهت اطلاع آنان است.
   ۳. برگزاری کارگاه های آموزشی جهت بالابردن بهداشت روان دانشجویان توسط مرکز مشاوره اطلاعیه های این نوع کارگاه ها در دانشگاه نصب می گردد و دانشجویان می توانند داوطلبانه در آنها شرکت نمایند.
    ۴. ارائه خدمات مشاوره فردی در دفتر مشاوره که در ساختمان شماره ۲ در دانشگاه  قرار دارد.

 در دفتر مشاوره چه می گذرد؟

هر مشاوره دو طرف دارد.آن که مشاوره می دهد مشاور نام دارد و آن که مشاوره می گیرد مراجع نام دارد. مراجع می تواند با یک مشاور متخصص به طور منظم ملاقات داشته باشد. دراین ملاقات ها مراجع می تواند در مورد هر موضوعی که مد نظرش می باشد با مشاور صحبت کند. اگر مراجع در صحبت کردن با مشاور مشکل داشته باشد مشاور به وی کمک خواهد کرد تا از آن دشواری عبور کند.
هدف از مشاوره، یادگیری جدید و سازگارانه تری است که مراجع با میل و توانمندی آنها را جایگزین یادگیری های قبلی می نماید. مشاوران بر این اساس از دانش  نظری و حرفه ای خوبی در زمینه زدودن یادگیری عادات و رفتارهای نامطلوب و همچنین تحکیم یادگیری الگوهای رفتار سازگارانه دارند. فقط کافی است قدم اول را بردارید تا قدرت یاری دهنده‌ی مشاوران را دریابید.
اخلاق حرفه‌ای مشاوران آنها را ملزم می کند که امین و رازدار و همدل باشند تا بتوانند خدمات خود را به نحو احسن ارائه کنند. اعتماد و اطمینان متقابل، سنگ بنای روابط حسنه و انسانی است. بنابراین اصل رازداری از ارکان بسیار مهم مشاوره است بدین معنا که بحث در مورد هر مسئله ای بین شما و مشاور باقی خواهد ماند.

مجید تقدیسی

۱
مدیر مرکز مشاوره
تلفن: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۲۲۲

نغمه مجد

۲
کارشناس مرکز مشاوره
تلفن: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۲۲۲

  نام و تخصص مشاورين فعال در مركز مشاوره
 

ردیف نام مشاور نوع خدمات مدرک تحصیلی
۱  
 آقای رضا آذریان
 روابط میان فردی-مشاوره پیش از ازدواج؛ تحصیلی و خانواده - کارشناسی علوم تربيتي دانشگاه پيام نور مشهد
- کارشناسی ارشد علوم تربيتي دانشگاه ساری
۲  آقاي عبدالحسين ترابيان  مشاوره تحصيلي - کارشناسی علوم تربيتي و مديريت برنامه ريزي آموزشي
- کارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد بيرجند
۳  آقاي رضا يعقوبي  بالینی(اضطراب،افسردگی استرس، وسواس هاي فكري و عملي-اعتياد) - کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد مشهد
- كارشناسی ارشد روانشناسي باليني دانشگاه بيرجند
۴  آقای حسن روشن  بالینی - کارشناسی پرستاری
- کارشناسی ارشد روانشناسي باليني دانشگاه آزاد تربت جام
۵  خانم سميه فياض  بالینی(اضطراب،افسردگی استرس، وسواس هاي فكري و عملي-زوج درماني) - کارشناسی علوم تربيتي دانشگاه آزاد مشهد
- كارشناسی ارشد روانشناسي باليني دانشگاه آزاد تربت جام
۶  خانم راشين خانقاهي  بالینی(اضطراب،افسردگی استرس و...) - کارشناسی مامایی دانشگاه ازاد مشهد
- کارشناسی ارشد روانشناسي باليني دانشگاه تربت جام
- دكتراي روانشناسي دانشگاه سلامت كرج
۷  خانم فاطمه ياوري  مشاوره پیش از ازدواج خانواده ، مهارتهای زندگی - كارشناسی روانشناسي دانشگاه آزاد مشهد
- کارشناسی ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد بیرجند
۸  خانم پریسا طالبیان  بالینی - کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
- کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه پيام نور تهران
۹  خانم راهله فارسی
 مهارتهای زندگی،خانواده،
زوج درمانی
- کارشناسی فیزیک دانشگاه آزاد مشهد
- کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه رودهن
۱۰  خانم مونا مخملي  مشاوره خانواده - کارشناسی علوم تربیتی
- کارشناسی ارشد مشاوره
۱۱  خانم سمانه هوشيار  بالینی(اضطراب،افسردگی استرس و...) - کارشناسی مترجمی زبان دانشگاه آزاد مشهد
- كارشناسی ارشد روانشناسي باليني دانشگاه تربت جام
۱۲  خانم مریم کاهانی  روانشناسی - کارشناسی روانشناسی دانشگاه فردوسی
- کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه فردوسی
۱۳  خانم سميرا توانايي انجام تستهاي روانشناسي -کارشناسی ریاضی دانشگاه آزاد مشهد
- كارشناس ارشد روانسنجي دانشگاه علامه تهران
۱۴  خانم آزاده رجب زاده - -دکترای ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۵  خانم رفعت حسني رخ  علوم تربيتي و برنامه ريزي تحصيلي - کارشناسی علوم تربيتي دانشگاه فردوسي
- کارشناسی ارشدعلوم تربيتي و برنامه ريزي تحصيلي دانشگاه علامه تهران
۱۶  
 خانم مريم آسودي
 مشاوره پیش از ازدواج ،خانواده ، مهارتهای زندگی - کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی
- كارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه
۱۷  آقاي مجيد تقديسي
 مديريت مركز مشاوره،مداخلات بحراني،مشاوره پيش از ازدواج
- كارشناس ارشد مشاوره باليني
۱۸  خانم نغمه مجد  كارشناس مركز مشاوره،مصاحبه تشخيصي - كارشناس روانشناسي