رفتن به محتوای اصلی

دانشجویی و فرهنگی

مرکز مشاوره

مدیر مرکز مشاوره: آقای مجید تقدیسی

مرکز مشاوره محلی است برای عرضه خدمات روان‌شناختی به‌صورت فردی و گروهی.
کارشناسان این مرکز تجارب علمی و عملی خود را در جلسات خصوصی با رعایت اصول محرمانه بودن مباحث و در جوی آزاد در اختیار دانشجویان مراجعه‌کننده قرار می‌دهند. موضوعاتی که اغلب در این جلسات مطرح می‌شود شامل راهنمایی در زمینه‌های تحصیلی، شغلی، ازدواج و خانواده می‌باشد که با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف (شناخت‌درمانی / روان‌درمانی و روان‌پزشکی) به حل مسائل دانشجویان می‌پردازند.
مرکز مشاوره در ساختمان شماره ۲ و در حوزه معاونت دانشجویی قرار دارد و محل استقرار روان‌سنج و روان‌شناس می‌باشد.
دفتر مشاوره در دانشکده به ارائه خدمات مشاوره فردی می‌پردازد. اگر فردی در مورد موضوعات مختلف مانند مسائل زیر احساس نگرانی نمود با مراجعه به مشاور مشکل خود را حل خواهد کرد:

۱. عدم آگاهی از چگونگی روش مطالعه و برنامه‌ریزی درسی
۲. سازگاری با محیط جدید
۳. افت یا شکست تحصیلی
۴. مشکل در روابط بین فردی
۵. مسائل خانوادگی
۶. بی‌خوابی و بی‌اشتهایی
۷. استرس و مشکلات مربوط به آن
۸. بی‌حوصلگی و غمگینی در اغلب اوقات شبانه روز و ...

جهت مشاوره حضوری به بخش برنامه حضور کارشناسان مراجعه فرمایید.
از اقدامات این مرکز در طی سال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. نیازسنجی از دانشجویان و ارائه پرسشنامه برای هر یک از دانشجویان.
۲. توزیع ماهانه بروشور "پیام مشاور" در خوابگاه و دانشگاه بطور رایگان در بین دانشجویان که حاوی مطالب متنوعی جهت اطلاع آنان است.
۳. برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت بالا بردن بهداشت روان دانشجویان توسط مرکز مشاوره. اطلاعیه‌های این نوع کارگاه‌ها در دانشگاه نصب می‌گردد و دانشجویان می‌توانند داوطلبانه در آنها شرکت نمایند.
۴. ارائه خدمات مشاوره فردی در دفتر مشاوره که در ساختمان شماره ۲ در دانشگاه قرار دارد.

در دفتر مشاوره چه می‌گذرد؟
هر مشاوره دو طرف دارد. آن که مشاوره می‌دهد مشاور نام دارد و آن که مشاوره می‌گیرد مراجع نام دارد. مراجع می‌تواند با یک مشاور متخصص به طور منظم ملاقات داشته باشد. دراین ملاقات‌ها مراجع می‌تواند در مورد هر موضوعی که مد نظرش می‌باشد با مشاور صحبت کند. اگر مراجع در صحبت کردن با مشاور مشکل داشته باشد مشاور به وی کمک خواهد کرد تا از آن دشواری عبور کند.
هدف از مشاوره، یادگیری جدید و سازگارانه تری است که مراجع با میل و توانمندی آنها را جایگزین یادگیری‌های قبلی می‌نماید. مشاوران بر این اساس از دانش نظری و حرفه‌ای خوبی در زمینه زدودن یادگیری عادات و رفتارهای نامطلوب و همچنین تحکیم یادگیری الگوهای رفتار سازگارانه دارند. فقط کافی است قدم اول را بردارید تا قدرت یاری‌دهنده‌ی مشاوران را دریابید.
اخلاق حرفه‌ای مشاوران آنها را ملزم می‌کند که امین و رازدار و همدل باشند تا بتوانند خدمات خود را به نحو احسن ارائه کنند. اعتماد و اطمینان متقابل، سنگ بنای روابط حسنه و انسانی است. بنابراین اصل رازداری از ارکان بسیار مهم مشاوره است بدین معنا که بحث در مورد هر مسئله‌ای بین شما و مشاور باقی خواهد‌ماند.

مجید تقدیسی

۱
مدیر مرکز مشاوره
تلفن: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۲۲۲

نغمه مجد

۲
کارشناس مرکز مشاوره
تلفن: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۲۲۲

نام و تخصص مشاورين فعال در مركز مشاوره

ردیف نام مشاور نوع خدمات مدرک تحصیلی
۱
آقای رضا آذریان
روابط میان‌فردی - مشاوره پیش از ازدواج ؛ تحصیلی و خانواده - کارشناسی علوم تربيتی دانشگاه پيام‌نور مشهد
- کارشناسی‌ارشد علوم تربيتی دانشگاه ساری
۲ آقاي عبدالحسين ترابيان مشاوره تحصيلی - کارشناسی علوم تربيتی و مديريت برنامه‌ريزی آموزشی
- کارشناس‌ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد بيرجند
۳ آقای رضا يعقوبی بالینی(اضطراب، افسردگی استرس، وسواس‌های فكری و عملی - اعتياد) - کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد مشهد
- كارشناسی‌ارشد روانشناسی بالينی دانشگاه بيرجند
۴ آقای حسن روشن بالینی - کارشناسی پرستاری
- کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالينی دانشگاه آزاد تربت‌جام
۵ خانم سميه فياض بالینی(اضطراب، افسردگی استرس، وسواس‌های فكری و عملی - زوج درمانی) - کارشناسی علوم تربيتی دانشگاه آزاد مشهد
- كارشناسی ارشد روانشناسی بالينی دانشگاه آزاد تربت‌جام
۶ خانم راشين خانقاهی بالینی(اضطراب، افسردگی استرس و...) - کارشناسی مامایی دانشگاه آزاد مشهد
- کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالينی دانشگاه تربت‌جام
- دكترای روانشناسی دانشگاه سلامت كرج
۷ خانم فاطمه ياوری مشاوره پیش از ازدواج خانواده، مهارت‌های زندگی - كارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد مشهد
- کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد بیرجند
۸ خانم پریسا طالبیان بالینی - کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
- کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پيام‌نور تهران
۹ خانم راهله فارسی
مهارت‌های زندگی، خانواده،
زوج‌درمانی
- کارشناسی فیزیک دانشگاه آزاد مشهد
- کارشناسی‌ارشد مشاوره دانشگاه رودهن
۱۰ خانم مونا مخملی مشاوره خانواده - کارشناسی علوم تربیتی
- کارشناسی‌ارشد مشاوره
۱۱ خانم سمانه هوشيار بالینی (اضطراب، افسردگی استرس و...) - کارشناسی مترجمی زبان دانشگاه آزاد مشهد
- كارشناسی‌ارشد روانشناسی بالينی دانشگاه تربت جام
۱۲ خانم مریم کاهانی روانشناسی - کارشناسی روانشناسی دانشگاه فردوسی
- کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی دانشگاه فردوسی
۱۳ خانم سميرا توانايی انجام تست‌های روانشناسی -کارشناسی ریاضی دانشگاه آزاد مشهد
- كارشناس‌ارشد روانسنجی دانشگاه علامه تهران
۱۴ خانم آزاده رجب زاده - -دکترای ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۵ خانم رفعت حسنی رخ علوم تربيتی و برنامه ريزی تحصيلی - کارشناسی علوم تربيتی دانشگاه فردوسی
- کارشناسی‌ارشد علوم تربيتی و برنامه‌ريزی تحصيلی دانشگاه علامه تهران
۱۶
خانم مريم آسودی
مشاوره پیش از ازدواج، خانواده، مهارت‌های زندگی - کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی
- كارشناسی‌ارشد مشاوره دانشگاه علامه
۱۷ آقای مجيد تقديسی
مديريت مركز مشاوره، مداخلات بحرانی، مشاوره پيش از ازدواج
- كارشناسی‌ارشد مشاوره بالينی
۱۸ خانم نغمه مجد كارشناس مركز مشاوره، مصاحبه تشخيصی - كارشناس روانشناسی