رفتن به محتوای اصلی

پژوهشی

نگارش فنی

گزارش‌نویسی فنی یا به عبارت دیگر انتقال مطالب علمی به مخاطبان مانند هر فعالیت علمی دیگر ویژگی‌های خاص خود را دارد که در صورت رعایت پاره‌ای بایدها و نبایدها با کیفیت بهینه انجام می‌شود و نویسنده با حداقل کوشش و خواننده با صرف حداقل زمان به مطلوب خود می‌رسند.

در ارائه یک گزارش علمی نکات مهمی را باید رعایت کرد از جمله:

  • مشخص کردن مخاطب تا صرفا مطالبی در گزارش گنجانده شود که مورد توجه و علاقه مخاطب است نه مطالب کلیشه‌ای و اطلاعات بی‌فایده .
  • تعیین هدف از نگارش گزارش و موارد استفاده از اطلاعات موجود در گزارش.
  • فهرست یافته‌ها به ترتیب اهمیت .
  • تهیه‌ی چارچوب مناسب برای گزارش با توجه به مخاطب و موضوع.
  • تهیه خلاصه‌ای از گزارش با ویژگی‌های:

۱. سادگی و خلاصه بودن
۲.آرایش و نظم منطقی
۳. بدون خطاهای نگارشی و تایپی
۴. قابل خواندن - اطلاعات و آمار دقیق و قابل استناد

فرم‌ها و قالب‌های مورد نیاز :