اساتید

اساتید

 • امیرفرید امینیان مدرس
  امیرفرید امینیان مدرس

  کامپیوتر

  استادیار- دکترای تخصصی هوش مصنوعی و رباتیک- دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 • امیر باوفای طوسی
  امیر باوفای طوسی

  کامپیوتر

  استادیار - دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - عضو هیئت علمی و مدیر گروه کامپیوتر

 • بهزاد بختیاری
  بهزاد بختیاری

  کامپیوتر

  استادیار - دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار - رییس دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 • جواد حمیدزاده
  جواد حمیدزاده

  کامپیوتر

  دانشیار - دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - عضو هیأت علمی

 • بشرا رجائی
  بشرا رجائی

  مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

  دکترای مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری، استادیار - مدیرروابط عمومی و اموربین الملل

 • محمد مهدی سالخورده حقیقی
  محمد مهدی سالخورده حقیقی

  کامپیوتر

  استاديار- دكتراي تخصصي مهندسي كامپيوتر - نرم افزار - دبير تحصيلات تكميلي دانشكده كامپيوتر

 • احمد شکرانی بایگی
  احمد شکرانی بایگی

  کامپیوتر

  دانشجو دکتری - عضو هیات علمی

 • رضا شمسائی
  رضا شمسائی

  کامپیوتر

  استادیار- دکترای تخصصی هوش مصنوعی و رباتیک

 • عباس لاکی
  عباس لاکی

  کامپیوتر

  کارشناسی ارشد مربی- عضو هیئت علمی

 • جواد یزدانجو
  جواد یزدانجو

  کامپیوتر

  کارشناسی ارشد مربی - عضو هیات علمی - دانشجوی دکترای نرم افزار