اساتید

اساتید

 • منیره احمدی منش
  منیره احمدی منش

  مدیریت

  دکترای مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیات

 • ابوالقاسم پوزش
  ابوالقاسم پوزش

  زبان انگلیسی

  کارشناسی ارشد زبان‌شناسی انگلیسی- مدیر گروه زبان انگلیسی

 • سید حسین حسینی مدرس
  سید حسین حسینی مدرس

  حقوق

  حقوق خصوصی

 • ناهید سلطانیان
  ناهید سلطانیان

  زبان انگلیسی

  ناهید سلطانیان دکتری آموزش زبان انگلیسی

 • فهیمه صبوری
  فهیمه صبوری

  آموزش زبان انگلیسی

  دكتری آموزش زبان انگلیسی - استادیار گروه آموزش زبان - سرپرست امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی

 • مهدی طاهری
  مهدی طاهری

  روانشناسی

  دکتری تخصصی روانشناسی

 • بابک عظیمی ثانوی
  بابک عظیمی ثانوی

  علوم ورزشی

  فوق دکتری مدیریت سلامت - دکتری مدیریت ورزشی - سرپرست امور فوق برنامه و رویدادهای ورزشی دانشگاه

 • ناصر علی منصوریان
  ناصر علی منصوریان

  حقوق

  دکتری حقوق- مدیر گروه حقوق

 • سمانه فراحتی
  سمانه فراحتی

  علوم ورزشی

  مدیرگروه علوم ورزشی- دکتری فیزیولوژی ورزشی - گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

 • مریم قضایی
  مریم قضایی

  روانشناسی