اساتید

اساتید

 • امیر حسین انضباطی
  امیر حسین انضباطی

  صنایع

  دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی صنایع- عضو هیئت علمی

 • محسن باقری
  محسن باقری

  صنایع

  دکتری مهندسی صنایع استادیار

 • علی حائریان اردکانی
  علی حائریان اردکانی

  مواد

  دکتری متالورژی استاد-عضو هیات موسس

 • مهدی حسن پور یوسفی
  مهدی حسن پور یوسفی

  صنایع

  تکنولوژی صنعتی مدیر کارگاه ها

 • ابراهیم رضایی نیک
  ابراهیم رضایی نیک

  صنایع

  دکتری استادیار- رییس دانشگاه سجاد

 • هادی کلانی
  هادی کلانی

  مکانیک

  دکتری مهندسی مکانیک– طراحی کاربردی - مدیر دفتر ارتباط با صنعت

 • سعید کهربائی
  سعید کهربائی

  مهندسی مواد

  دکتری مهندسی مواد - دانشیار - مشخصه یابی غیرمخرب مواد

 • محسن کهرم
  محسن کهرم

  مکانیک

  دکتری در مهندسی مکانیک (توربوماشین ها)، از دانشگاه منچستر_ انگلستان(1360). رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و مواد

 • مجتبی ماموریان
  مجتبی ماموریان

  مکانیک

  دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) - دانشیار - زمینه پژوهش: ترمودینامیک و انتقال گرما