رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

تحصیلات تکمیلی

11

 مدیرتحصیلات تکمیلی: دکتر امیرمسعودامینیان مدرس


مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه  وظیفه سیاست گذاری و نظارت بر کلیه امور مرتبط با دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) را بر عهده دارد.
 
 
رشته های مهندسی موجود در مقطع دکتری تخصصی :

 •  مهندسی برق – الکترونیک
 • مهندسی برق – مخابرات سیستم

 

رشته های مهندسی  موجود در مقطع کارشناسی ارشد :
 
دانشکده برق و مهندسی پزشکی :

 •  مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک
 • مهندسی برق – مخابرات سیستم
 • مهندسی برق – سیستم های قدرت
 • مهندسی برق – کنترل
 • مهندسی برق – مخابرات امن و رمزنگاری

دانشکده صنایع و مدیریت:

 • مهندسی صنايع – بهینه
 •  مهندسی صنایع – سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

دانشکده  مکانیک و مواد:

 • مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات:

 • مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
 • مهندسی کامپیوتر– هوش مصنوعی و رباتیکز
 • مهندسی کامپیوتر – رایانش امن

دانشکده عمران، معماری و شهرسازی:

 • مهندسی عمران – سازه
 • مهندسی عمران – مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران – ژئوتکنیک

 

 • دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق: خانم دکتر غزاله سربیشه ای
 • دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع و مواد: آقای دکتر طه حسین حجازی
 • دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی کامپیوتر: آقای دکتر امیر فرید امینیان مدرس
 • دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده  مهندسی عمران: خانم مهندس سمر حاجی کاظمی

کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند در مورد مشکلات آموزشی خود به دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.