رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

تحصیلات تکمیلی

11

 قائم مقام معاون آموزشی و مدیرتحصیلات تکمیلی: دکتر امیرمسعودامینیان مدرس


مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه  وظیفه سیاست گذاری و نظارت بر کلیه امور مرتبط با دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) را بر عهده دارد.

 

پذیرش دانشجویان دکتری برای مصاحبه:
 

 اطلاعیه دکتری

فرم شماره یک 

ورود به صفحه ثبت نام مصاحبه تخصصی آزمون دکتری

 


 
رشته های مهندسی موجود در مقطع دکتری تخصصی :

 •  مهندسی برق – الکترونیک
 • مهندسی برق – مخابرات سیستم

 

رشته های مهندسی  موجود در مقطع کارشناسی ارشد :
 
دانشکده برق و مهندسی پزشکی :

 • مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک
 • مهندسی برق – مخابرات سیستم
 • مهندسی برق – سیستم های قدرت
 • مهندسی برق – کنترل
 • مهندسی برق – مخابرات امن و رمزنگاری
 • مهندسی برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال
 • مهندسی برق – برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
 • مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
   

دانشکده صنایع و مدیریت:

 • مهندسی صنايع – بهینه سازی سیستم‌ها
 •  مهندسی صنایع – سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

دانشکده  مکانیک و مواد:

 • مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 • مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات:

 • مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
 • مهندسی کامپیوتر– هوش مصنوعی و رباتیکز
 • مهندسی کامپیوتر – رایانش امن

دانشکده عمران، معماری و شهرسازی:

 • مهندسی عمران – سازه
 • مهندسی عمران – مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران – ژئوتکنیک

 

 • دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده برق و مهندسی پزشکی: خانم دکتر غزاله سربیشه ای
 • دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده صنایع و مدیریت: آقای دکتر محمد مهدی رجائیان
 • دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک و مواد: آقای دکتر سعید کهربائی
 • دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات: آقای دکتر امیر فرید امینیان مدرس
 • دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده عمران، معماری و شهرسازی: خانم مهندس سمر حاجی کاظمی

کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند در مورد مشکلات آموزشی خود به دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.