رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

آزمایشگاه‌های آموزشی

مدیرآزمایشگاه ها : مهندس جوادشاهی

آزمايشگاههاي دانشگاه صنعتی سجاد فعاليت خود را از سال ۱۳۷۵ با هدف ارائه خدمات آموزشی و پژوهشي به پژوهشگران و دانشجويان محترم آغاز نموده است. اين دانشگاه با عنايت به وجود آزمايشگاههاي متعدد و تخصصي همواره تلاش نموده است با تهيه تجهيزات استاندارد و دقيق، زمينه هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي گرايشهاي مختلف مهندسي را پوشش داده و در جهت رفع نيازهاي علمي و آزمايشگاهي محققين گام بردارد.هم اكنون آزمايشگاههاي اين دانشگاه با دارا بودن تجهيزات دقيق و استاندارد آماده انجام كليه دروس آزمايشگاهي و ارائه خدمات پژوهشي و علمي مي باشد.

  • تهیه دستورکارهای مناسب برای هر آزمایشگاه و کارگاه و بازبینی مداوم آنها
  • نظارت بر عملکرد مناسب مربیان آزمایشگاهها در جهت برگزاری بهتر آزمایشگاهها
  • به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهها با توجه به تغییرات سرفصل دروس و ارایه تجهیزات جدید آزمایشگاهی

در حال حاضر در هر نیمسال بیش از ۲۵۰ گروه آزمایشگاهی تحت بیش از ۵۰ عنوان برای دانشکده های برق ومهندسی پزشکی،کامپیوتر،صنایع و مواد، عمران و معماری ارائه می گردد. آزمایشگاه ها با ظرفیت ۱۶ نفر(۸ گروه ۲ نفره) ارائه می شوند.در ادامه آزمایشگاه های موجود معرفی می گردد.

آزمايشگاههاي دانشگاه صنعتی سجاد فعاليت خود را از سال 1375 با هدف ارائه خدمات آموزشی و پژوهشي به پژوهشگران و دانشجويان محترم آغاز نموده است. اين دانشگاه با عنايت به وجود آزمايشگاههاي متعدد و تخصصي همواره تلاش نموده است با تهيه تجهيزات استاندارد و دقيق، زمينه هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي گرايشهاي مختلف مهندسي را پوشش داده و در جهت رفع نيازهاي علمي و آزمايشگاهي محققين گام بردارد.هم اكنون آزمايشگاههاي اين دانشگاه با دارا بودن تجهيزات دقيق و استاندارد آماده انجام كليه دروس آزمايشگاهي و ارائه خدمات پژوهشي و علمي مي باشد.

  1. تهیه دستورکارهای مناسب برای هر آزمایشگاه و کارگاه و بازبینی مداوم آنها
  2. نظارت بر عملکرد مناسب مربیان آزمایشگاهها در جهت برگزاری بهتر آزمایشگاهها
  3. به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهها با توجه به تغییرات سرفصل دروس و ارایه تجهیزات جدید آزمایشگاهی

در حال حاضر در هر نیمسال بیش از 250 گروه آزمایشگاهی تحت بیش از 50 عنوان برای دانشکده های برق ومهندسی پزشکی،کامپیوتر،صنایع و مواد، عمران و معماری ارائه می گردد. آزمایشگاه ها با ظرفیت 16 نفر(8 گروه 2 نفره) ارائه می شوند.در ادامه آزمایشگاه های موجود معرفی می گردد.

لیست آزمایشگاهها و تجهیزات مربوط به آنها

تجهيزات

آزمايشگاه آموزشي

8 سری کامل تجهیزات آزمایشهای : ضریب اصطکاک - آونگ بالستیک - حرکت نوسانی فنر - ضریب پیچشی فنر- آونگ مرکب - گرمای ویژه - تعیین ضریب انبساطی طولی و انبساط گازها و ضریب افزایش فشار گازها در حجم ثابت - وسایل حرارتی-کالریمتر

آزمایشگاه فیزیک 1

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ20مگ ـ  فانكشن ژنراتور ـ منبع تغذیه ـ مولتی متر دیجیتال ـ مولتی متر آنالوگ

آزمایشگاه فیزیک 2

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ دیجیتال50 مگ ـ نوسان ساز 3 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمایشگاه مدار 1

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ دیجیتال50 مگ ـ نوسان ساز 3 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ 20 مگ ـ نوسان ساز 3 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمايشگاه مدارهای الکترونیکی

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ دیجیتال50 مگ ـ نوسان ساز 3 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ دیجیتال50 مگ ـ نوسان ساز 3 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ دیجیتال50 مگ ـ نوسان ساز 3 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک 1

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ دیجیتال50 مگ ـ نوسان ساز 3 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک 2

8عدد میز آزمایشگاهی ، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ دیجیتال50 مگ ـ سيگنال ژنراتور (RF ) ـ فانکشن ژنراتور 2 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ

8عدد میز آزمایشگاهی  هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ20 مگ ـ منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ نوسان ساز 2 مگ ـ مولتی متر دیجیتال ـ سیستم کامپیوتر به همراه نرم افزارهای مورد نیاز

 

آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال

8عدد میز آزمایشگاهی هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ20 مگ ـ نوسان ساز 2 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

و 8 عدد ست کامل الكترونيك صنعتي

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

8عدد میز آزمایشگاهی ، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ دیجیتال50 مگ ـ سيگنال ژنراتور (RF ) ـ فانکشن ژنراتور 2 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

8عدد میز آزمایشگاهی هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ40 مگ ـ نوسان ساز 2 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال

8عدد میز آزمایشگاهی ، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ20 مگ ـ منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ نوسان ساز 2 مگ ـ مولتی متر دیجیتال

 سایر تجهیزات : 8 عدد کامپیوتر ـ 8عدد پروگرمر و يك ست آموزشي ميكروكنترلر

آزمایشگاه مدارهای واسط

8 عدد میز آزمايشگاهي هركدام مجهز به :  اسيلوسكوپ20مگ ـ نوسان ساز  2مگ - منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ لاجیک پراب

آزمایشگاه مدار هاي  منطقی

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ40مگ ـ نوسان ساز 2 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي

  9ست كامل آزمايشگاه معماري-10 ست كامل آزمايشگاه منطقي- 8 ست كامل كامپيوتر- منبع تغذیه 5 ولت

آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری

8عدد میز آزمایشگاهی ، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ20 مگ ـ منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ نوسان ساز 2 مگ ـ مولتی متر دیجیتال

 سایر تجهیزات : 8 عدد کامپیوتر ـ 8عدد پروگرمر و يك ست آموزشي ميكروكنترلر

آزمایشگاه ریزپردازنده

8عدد میز آزمایشگاهی ، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ20 مگ ـ منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ نوسان ساز 2 مگ ـ مولتی متر دیجیتال

 سایر تجهیزات : 8 عدد کامپیوتر ـ 8عدد پروگرمر و يك ست آموزشي ميكروكنترلر

آزمایشگاه میکروپروسسور

8 عدد میز هركدام مجهز به :  نوسان ساز  2مگ - منبع تغذیه 5ولت ـ لاجیک پراب - ست كامل كامپيوتر

سایر تجهیزات : سیستم کامپیوتر استاد و تلويزيون 46 اينچ LED

آزمایشگاه سیستم های دیجیتال1

8عدد میز آزمایشگاهی ، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ20 مگ ـ منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ نوسان ساز 2 مگ ـ مولتی متر دیجیتال

 سایر تجهیزات : 8 عدد کامپیوتر ـ 8عدد پروگرمر و يك ست آموزشي ميكروكنترلر

آزمایشگاه سیستم های دیجیتال2

9 ست كامل كامپيوتر و نرم افزارهاي مورد نياز ، تلويزيون 46 اينچ LED و يك ست دستگاه گوي معلق  و یک ست کامل کنترل خطی شامل اسیلوسکوپ دیجیتال 100مگ، تغذیه دوبل ، نوسان ساز 5مگ و ماژولهای : PID، قطب متغیر، صفر متغیر، جمع کننده و مقایسه کننده، تقویت کننده، انتگرال گیر و مشتق گیر، درایور موتور DC، مدار تاخیر دهنده دو وضعیتی، ارتباط با MATLAB

 

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

9 ست كامل كامپيوتر و نرم افزارهاي مورد نياز ، تلويزيون 46 اينچ LED و يك ست دستگاه گوي معلق  و یک ست کامل کنترل خطی شامل اسیلوسکوپ دیجیتال 100مگ، تغذیه دوبل ، نوسان ساز 5مگ و ماژولهای : PID، قطب متغیر، صفر متغیر، جمع کننده و مقایسه کننده، تقویت کننده، انتگرال گیر و مشتق گیر، درایور موتور DC، مدار تاخیر دهنده دو وضعیتی، ارتباط با MATLAB

سایر تجهیزات : سیستم کنترل موقعیت ، سیستم کنترل سرعت ، سیستم کنترل حرارت ، سیستم پاندول هوایی

 

آزمایشگاه سیستم های کنترل دیجیتال

9 ست كامل كامپيوتر و نرم افزارهاي مورد نياز ، تلويزيون 46 اينچ LED و يك ست دستگاه گوي معلق  و یک ست کامل کنترل خطی شامل اسیلوسکوپ دیجیتال 100مگ، تغذیه دوبل ، نوسان ساز 5مگ و ماژولهای : PID، قطب متغیر، صفر متغیر، جمع کننده و مقایسه کننده، تقویت کننده، انتگرال گیر و مشتق گیر، درایور موتور DC، مدار تاخیر دهنده دو وضعیتی، ارتباط با MATLAB

سایر تجهیزات : سیستم کنترل موقعیت ، سیستم کنترل سرعت ، سیستم کنترل حرارت ، سیستم پاندول هوایی

 

آزمایشگاه کنترل صنعتی

8 عدد ست آزمایشگاهي هركدام مجهز به : ماشین DC (شنت و کمپوند) ـ  ماشین AC آسنکرون ـ اتو ترانس 3 فاز ـ اتوترانس تك فاز ترانس تک فاز و سه فاز ـ مجموعه بار اهمی ـ منابع تغذیه ثابت و متغیر ac  و dc ـ ابزار کامل

اندازه گیری مانند گشتاور سنج و دورسنج ، مولتی مترسه فاز،آمپرمتر و ولت متر  acو dc

سایر تجهیزات : ماشين سنكرون- ماشين روتور سيم پيچي- موتور دو سرعته-مبدل فرکانس- 4 عدد بار سلفی و خازنی

 

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

 8 عدد ست آزمایشگاهي هركدام مجهز به : ماشین DC (شنت و کمپوند) ـ  ماشین AC آسنکرون ـ اتو ترانس 3 فاز ـ اتوترانس تك فاز ترانس تک فاز و سه فاز ـ مجموعه بار اهمی ـ منابع تغذیه ثابت و متغیر ac  و dc ـ ابزار کامل

اندازه گیری مانند گشتاور سنج و دورسنج ، مولتی مترسه فاز،آمپرمتر و ولت متر  acو dc

سایر تجهیزات : ماشين سنكرون- ماشين روتور سيم پيچي- موتور دو سرعته-مبدل فرکانس- 4 عدد بار سلفی و خازنی

 

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

8 عدد ست آزمایشگاهي هركدام مجهز به : ماشین DC (شنت و کمپوند) ـ  ماشین AC آسنکرون ـ اتو ترانس 3 فاز ـ اتوترانس تك فاز ترانس تک فاز و سه فاز ـ مجموعه بار اهمی ـ منابع تغذیه ثابت و متغیر ac  و dc ـ ابزار کامل

اندازه گیری مانند گشتاور سنج و دورسنج ، مولتی مترسه فاز،آمپرمتر و ولت متر  acو dc

سایر تجهیزات : ماشين سنكرون- ماشين روتور سيم پيچي- موتور دو سرعته-مبدل فرکانس- 4عدد بار سلفی و خازنی

آزمايشگاه ماشين های الکتریکی 2

8عدد ميز آزمايشگاهي هريك مجهز به برد برق صنعتي و ساختمان ،

4ست آزمایشگاهی PLC-LOGO هرکدام مجهز به کامپیوتر و 4 سیمیلاتور(چراغ راهنمایی-راکتور شیمیایی-سیلو-جرثقیل سقفی)

 

آزمايشگاه مباني برق

دستگاه ثبت سیگنالهای حیاتی-9 ست كامل كامپيوتر- تلويزيون 46 اينچ LED- مولاژ اعضاي بدن به طور كامل و نرم افزارهای لازم- یک عدد دستگاه مانیتورینگ

آزمایشگاه فيزيولوژي

کوره جعبه ای-کوره استوانه ای -دستگاه جامینی-میزکار -حمام آب-حمام روغن-حمام التراسونیک-هات پلیت مگنت-ترازو دیجیتال-ترمومتر تماسی به همراه ترموکوبل

آزمایشگاه عملیات حرارتی

دستگاه سختی سنج دستگاه کشش دستگاه ضربه

آزمايشگاه خواص مکانیکی

کاتر-مانت گرم-پولیشر دوقلو-دسی کاتور-میکروسکوپ تحقیقاتی-کامپیوتر- میز سمباده زنی-میز کار- حمام التراسونیک-هات پلیت مگنت-ترازو دیجیتال-ترمومتر تماسی به همراه ترموکوبل

 

آزمایشگاه متالوگرافی

میکروسکوپ تحقیقاتی-کامپیوتر

آزمایشگاه مواد پیشرفته

دستگاه برش مستقيم-دستگاه سه محوری خاک-دستگاه نفوذ پذيري بار افتان و بار ثابت-دستگاه تحكيم(4عدد)-سند باتل-چكش تراكم-قالب تراكم-تك محوري برقي-آزمايش حد رواني خاك شامل دو عدد دستگاه دستی(کاساگراند)-وسایل کامل بارگذاری-چکش SPT(2عدد)-CBR-لرزاننده الك-ميكسر-مزور( 4عدد)-درپوش(4عدد)-ميله همزن-سري الك( 2 سري)-ويكات گچ( 2سري)-آون 55 ليتري( 2عدد)-آون 100ليتري فن دار-بالن لوشاتليه(10عدد)-هيتر برقي-بشر به همراه حلقه ها و گوي ها-ترمومتر-ترازو 3kg(2عدد)-انواع نمونه گیر دست خورده و دست نخورده و نمونه درآور خاک-ترازوی 3کیلوگرمی- باسکول 200 کیلوگرمی

آزمايشگاه مكانيك خاك

کوره پرتابل آموزشی و تجهیزات مربوط و ماشین خراطی

آزمايشگاه انجماد

دستگاه تعيين هواي بتن-جك بتن شكن 200 تن-دستگاه تعيين ضريب تراكم بتن-چكش اشميت-تعيين مدول الاستسيته بتن-ميكسر بتن 160 ليتري-پمپ باد-مخروط جذب آب ماسه به همراه چكش آن-قالب مكعبي(40عدد)-قالب سيلندري-نمونه گير دست خورده و دست نخورده-محلول استوك-نمونه در آور خاك-سري كامل وزنه-ميله كوبه-اسلامپ بتن-ترمومتر ديجيتال بتن-ریکات سیمان(4عدد)

آزمايشگاه بتن و مصالح

دستگاه سختی سنج دستگاه کشش،فشار و خمش دستگاه ضربه- دستگاه پیچش-دستگاه کمانش- دستگاه آزمایش قاب های 90 درجه و قوس دار- گاو خرپا

آزمایشگاه مقاومت مصالح

كانال روباز 4 متري ميز هيدروليك سررسز لبه تيز سرريز كرامپ -دريچه كشويي دريچه قطاعي

آزمايشگاه هيدروليك

هود آزمایشگاهی، ترازوی دیجیتالی ، مواد و انواع ظروف آزمایشگاهی

آزمایشگاه شیمی

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ20 مگ ـ نوسان ساز 2 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال-کامپیوتر ـ پروگرمر میکروکنترلر- مولتی متر دیجیتال

سایر تجهیزات : LCR متر- اسیلوسکوپ دیجیتال100مگ-تستر ای سی- اتوترانس تک فاز و...

اتاق پروژه

8عدد ميز آزمايشگاهي هريك مجهز به برد برق صنعتي و ساختمان،4ست آزمایشگاهی

PLC-LOGO هرکدام مجهز به کامپیوتر و 4 سیمیلاتور (چراغ راهنمایی-راکتور شیمیایی-سیلو-جرثقیل سقفی)

کارگاه برق

8عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به : اسيلوسكوپ 20 مگ ـ نوسان ساز 3 مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی متر دیجیتال

کارگاه مبانی الکترونیک

هر کدام از این آزمایشگاه ها که شامل 11 کلاس می باشند ، دارای 8 میز کار الکترونیکی هستند. هر میز دارای اسیلوسکوپ (دیجیتال و آنالوگ در فرکانس های مختلف با توجه به نیاز هر آزمایشگاه)،فانکشن ژنراتور،منبع تغذیه دوبل،مولتی متر و همچنین در بعضی با توجه به نیاز دارای کامپیوتر و RF می باشد.آزمایشگاه های گروه های مختلف که دارای پایه الکترونیکی هستند مانند آزمایشگاه های مدار و اندازه گیری، الکترونیک(1،2و3)،تکنیک پالس،مدارهای مخابراتی،الکترونیک دیجیتال،الکترونیک آنالوگ، مدارهای الکترونیکی و مدارهای الکتریکی،مدارهای مجتمع خطی،کارگاه مبانی الکترونیک، اصول ميكرو در این آزمایشگا ه ها ارائه می گردند. لازم به توضیح است که یکی از این آزمایشگاه ها به همراه تجهیزاتی جانبی مربوط به اتاق پروژه می باشد.اتاق پروژه برای دانشجویانی که پروژه پایان تحصیلی دارند ، دانشجویانی که کار های پژوهشی می کنند و یا دانشجویان علاقمند به کار عملی در نظر گرفته شده است.

۱ ۱۱ ۱ ۱