رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

آزمایشگاه‌های آموزشی

مدیر آزمایشگاه‌ها: مهندس جواد شاهی

آزمايشگاههای دانشگاه صنعتی سجاد فعاليت خود را از سال ۱۳۷۵ با هدف ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به پژوهشگران و دانشجويان محترم آغاز نموده‌است. اين دانشگاه با عنايت به وجود آزمايشگاههای متعدد و تخصصی همواره تلاش نموده‌است با تهيه تجهيزات استاندارد و دقيق، زمينه‌های تحقيقاتی و آزمايشگاهی گرايش‌های مختلف مهندسی را پوشش داده و در جهت رفع نيازهای علمی و آزمايشگاهی محققين گام بردارد. هم‌اكنون آزمايشگاههای اين دانشگاه با دارا بودن تجهيزات دقيق و استاندارد آماده انجام كليه دروس آزمايشگاهی و ارائه خدمات پژوهشی و علمی می‌باشد.

  • تهیه دستورکارهای مناسب برای هر آزمایشگاه و کارگاه و بازبینی مداوم آنها
  • نظارت بر عملکرد مناسب مربیان آزمایشگاه‌ها در جهت برگزاری بهتر آزمایشگاه‌ها
  • به‌روز‌رسانی تجهیزات آزمایشگاه‌ها با توجه به تغییرات سرفصل دروس و ارایه تجهیزات جدید آزمایشگاهی

در حال حاضر در هر نیمسال بیش از ۲۵۰ گروه آزمایشگاهی تحت بیش از ۵۰ عنوان برای دانشکده‌های برق ومهندسی‌پزشکی، کامپیوتر، صنایع و مواد، عمران و معماری ارائه می‌گردد. آزمایشگاه‌ها با ظرفیت ۱۶ نفر (۸ گروه ۲ نفره) ارائه می‌شوند. در ادامه آزمایشگاه‌های موجود معرفی می‌گردد.

آزمايشگاههای دانشگاه صنعتی سجاد فعاليت خود را از سال ۱۳۷۵ با هدف ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به پژوهشگران و دانشجويان محترم آغاز نموده‌است. اين دانشگاه با عنايت به وجود آزمايشگاههای متعدد و تخصصی همواره تلاش نموده‌است با تهيه تجهيزات استاندارد و دقيق، زمينه‌های تحقيقاتی و آزمايشگاهی گرايش‌های مختلف مهندسی را پوشش داده و در جهت رفع نيازهای علمی و آزمايشگاهی محققين گام بردارد. هم‌اكنون آزمايشگاههای اين دانشگاه با دارا بودن تجهيزات دقيق و استاندارد آماده انجام كليه دروس آزمايشگاهی و ارائه خدمات پژوهشی و علمی می‌باشد.
     
۱- تهیه دستورکارهای مناسب برای هر آزمایشگاه و کارگاه و بازبینی مداوم آنها
     ۲- نظارت بر عملکرد مناسب مربیان آزمایشگاه‌ها در جهت برگزاری بهتر آزمایشگاه‌ها
     ۳- به‌روز‌رسانی تجهیزات آزمایشگاه‌ها با توجه به تغییرات سرفصل دروس و ارایه تجهیزات جدید آزمایشگاهی
در حال حاضر در هر نیمسال بیش از ۲۵۰ گروه آزمایشگاهی تحت بیش از ۵۰ عنوان برای دانشکده‌های برق و مهندسی‌پزشکی، کامپیوتر، صنایع و مواد، عمران و معماری ارائه می‌گردد. آزمایشگاه‌ها با ظرفیت ۱۶ نفر (۸ گروه ۲ نفره) ارائه می‌شوند. در ادامه آزمایشگاه‌های موجود معرفی می گردد.

لیست آزمایشگاهها و تجهیزات مربوط به آنها

تجهيزات

آزمايشگاه آموزشي

۸۸ سری کامل تجهیزات آزمایش‌های: ضریب اصطکاک - آونگ بالستیک - حرکت نوسانی فنر - ضریب پیچشی فنر - آونگ مرکب - گرمای ویژه - تعیین ضریب انبساطی طولی و انبساط گازها و ضریب افزایش فشار گازها در حجم ثابت - وسایل حرارتی- کالریمتر

آزمایشگاه فیزیک ۱

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ ۲۰ مگ ـ  فانكشن ژنراتور ـ منبع تغذیه ـ مولتی‌متر دیجیتال ـ مولتی‌متر آنالوگ

آزمایشگاه فیزیک ۲

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ دیجیتال۵۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۳ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمایشگاه مدار ۱

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ دیجیتال۵۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۳ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ ۲۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۳ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمايشگاه مدارهای الکترونیکی

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ دیجیتال۵۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۳ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ دیجیتال۵۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۳ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ دیجیتال۵۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۳ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک ۱

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ دیجیتال۵۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۳ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک ۲

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ دیجیتال۵۰ مگ ـ سيگنال ژنراتور (RF ) ـ فانکشن ژنراتور ۲ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ

۸ عدد میز آزمایشگاهی  هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ ۲۰ مگ ـ منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ نوسان‌ساز ۲ مگ ـ مولتی‌متر دیجیتال ـ سیستم کامپیوتر به همراه نرم‌افزارهای مورد نیاز

آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال

۸ عدد میز آزمایشگاهی هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ۲۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۲ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال و ۸ عدد ست کامل الكترونيك صنعتی

آزمايشگاه الكترونيك صنعتی

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ دیجیتال۵۰ مگ ـ سيگنال ژنراتور (RF ) ـ فانکشن ژنراتور ۲ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

۸ عدد میز آزمایشگاهی هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ ۴۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۲ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ۲۰ مگ ـ منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ نوسان‌ساز ۲ مگ ـ مولتی‌متر دیجیتال
 سایر تجهیزات: ۸ عدد کامپیوتر ـ ۸ عدد پروگرمر و يك ست آموزشی ميكروكنترلر

آزمایشگاه مدارهای واسط

۸ عدد میز آزمايشگاهي هركدام مجهز به:  اسيلوسكوپ ۲۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۲ مگ - منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ لاجیک پراب

آزمایشگاه مدار های  منطقی

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ ۴۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۲ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

آزمايشگاه مدارهای مجتمع خطی

۹ ست كامل آزمايشگاه معماری - ۱۰ ست كامل آزمايشگاه منطقی - ۸ ست كامل كامپيوتر - منبع تغذیه ۵ ولت

آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ ۲۰ مگ ـ منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ نوسانساز ۲ مگ ـ مولتی‌متر دیجیتال
 سایر تجهیزات: ۸ عدد کامپیوتر ـ ۸ عدد پروگرمر و يك ست آموزشی ميكروكنترلر

آزمایشگاه ریزپردازنده

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ۲۰ مگ ـ منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ نوسان‌ساز ۲ مگ ـ مولتی‌متر دیجیتال
سایر تجهیزات: ۸ عدد کامپیوتر ـ ۸ عدد پروگرمر و يك ست آموزشی ميكروكنترلر

آزمایشگاه میکروپروسسور

۸ عدد میز هركدام مجهز به: نوسان ساز  ۲ مگ - منبع تغذیه ۵ ولت ـ لاجیک پراب - ست كامل كامپيوتر
سایر تجهیزات: سیستم کامپیوتر استاد و تلويزيون ۴۶ اينچ LED

آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال۱

۸ عدد میز آزمایشگاهی ، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ۲۰ مگ ـ منبع تغذیه دوبل ديجيتال ـ نوسان‌ساز ۲ مگ ـ مولتی‌متر دیجیتال
سایر تجهیزات: ۸ عدد کامپیوتر ـ ۸ عدد پروگرمر و يك ست آموزشی ميكروكنترلر

آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال۲

۹ ست كامل كامپيوتر و نرم‌افزارهای مورد نياز، تلويزيون ۴۶ اينچ LED و يك ست دستگاه گوی معلق و یک ست کامل کنترل خطی شامل اسیلوسکوپ دیجیتال ۱۰۰ مگ، تغذیه دوبل، نوسان‌ساز ۵ مگ و ماژول‌های: PID، قطب متغیر، صفر متغیر، جمع‌کننده و مقایسه‌کننده، تقویت‌کننده، انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر، درایور موتور DC، مدار تاخیر دهنده دو وضعیتی، ارتباط با MATLAB

آزمایشگاه سیستم‌های کنترل‌خطی

۹ ست كامل كامپيوتر و نرم‌افزارهای مورد نياز ، تلويزيون ۴۶ اينچ LED و يك ست دستگاه گوی معلق و یک ست کامل کنترل‌‌خطی شامل اسیلوسکوپ دیجیتال ۱۰۰ مگ، تغذیه دوبل، نوسان‌ساز ۵ مگ و ماژول‌های : PID، قطب متغیر، صفر متغیر، جمع‌کننده و مقایسه‌کننده، تقویت‌کننده، انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر، درایور موتور DC، مدار تاخیر دهنده دو وضعیتی، ارتباط با MATLAB‌
سایر تجهیزات: سیستم کنترل موقعیت، سیستم کنترل سرعت، سیستم کنترل حرارت، سیستم پاندول هوایی

آزمایشگاه سیستم‌های کنترل دیجیتال

۹ ست كامل كامپيوتر و نرم افزارهای مورد نياز، تلويزيون۴۶ اينچ LED و يك ست دستگاه گوی معلق  و یک ست کامل کنترل خطی شامل اسیلوسکوپ دیجیتال ۱۰۰مگ، تغذیه دوبل، نوسان ساز ۵ مگ و ماژولهای:PID  ، قطب متغیر، صفر متغیر، جمع‌کننده و مقایسه کننده، تقویت کننده، انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر، درایور موتور DC ، مدار تاخیر دهنده دو وضعیتی، ارتباط با MATLAB
سایر تجهیزات: سیستم کنترل موقعیت، سیستم کنترل سرعت، سیستم کنترل حرارت، سیستم پاندول هوایی

آزمایشگاه کنترل صنعتی

۸ عدد ست آزمایشگاهی هركدام مجهز به: ماشین DC (شنت و کمپوند) ـ ماشین AC آسنکرون ـ اتو ترانس ۳ فاز ـ اتوترانس تك فاز ـ ترانس تک فاز و سه فاز ـ مجموعه بار اهمی ـ منابع تغذیه ثابت و متغیر ac  و d ـ ابزار کامل
اندازه گیری مانند گشتاور سنج و دورسنج ، مولتی مترسه فاز،آمپرمتر و ولت متر  acو dc
سایر تجهیزات: ماشين سنكرون - ماشين روتور سيم‌پيچی - موتور دو سرعته - مبدل فرکانس- ۴ عدد بار سلفی و خازنی

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی

 ۸ عدد ست آزمایشگاهي هركدام مجهز به: ماشین DC (شنت و کمپوند) ـ  ماشین AC آسنکرون ـ اتو ترانس ۳ فاز ـ اتوترانس تك فاز ترانس تک فاز و سه فاز ـ مجموعه بار اهمی ـ منابع تغذیه ثابت و متغیر ac  و dc ـ ابزار کامل
اندازه گیری مانند گشتاور سنج و دورسنج ، مولتی مترسه فاز، آمپرمتر و ولت متر  acو dc
سایر تجهیزات: ماشين سنكرون - ماشين روتور سيم پيچي- موتور دو سرعته - مبدل فرکانس- ۴ عدد بار سلفی و خازنی

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی ۱

۸ عدد ست آزمایشگاهي هركدام مجهز به: ماشین DC (شنت و کمپوند) ـ  ماشین AC آسنکرون ـ اتو ترانس ۳ فاز ـ اتوترانس تك فاز ـ ترانس تک فاز و سه فاز ـ مجموعه بار اهمی ـ منابع تغذیه ثابت و متغیر ac  و dc ـ ابزار کامل
اندازه‌گیری مانند گشتاور سنج و دورسنج ، مولتی مترسه فاز، آمپرمتر و ولت متر  acو dc
سایر تجهیزات: ماشين سنكرون - ماشين روتور سيم پيچی - موتور دو سرعته - مبدل فرکانس- ۴ عدد بار سلفی و خازنی

آزمايشگاه ماشين‌های الکتریکی ۲

۸ عدد ميز آزمايشگاهی هريك مجهز به برد برق صنعتی و ساختمان، ‌
۴ ست آزمایشگاهی PLC-LOGO هرکدام مجهز به کامپیوتر و ۴ سیمیلاتور (چراغ راهنمایی - راکتور شیمیایی - سیلو - جرثقیل سقفی)

آزمايشگاه مبانی برق

دستگاه ثبت سیگنال‌های حیاتی - ۹ ست كامل كامپيوتر - تلويزيون ۴۶ اينچ LED- مولاژ اعضای بدن به طور كامل و نرم افزارهای لازم - یک عدد دستگاه مانیتورینگ

آزمایشگاه فيزيولوژی

کوره جعبه ای - کوره استوانه ای - دستگاه جامینی - میزکار - حمام آب - حمام روغن -حمام التراسونیک - هات پلیت مگنت - ترازو دیجیتال - ترمومتر تماسی به همراه ترموکوبل

آزمایشگاه عملیات حرارتی

دستگاه سختی سنج - دستگاه کشش - دستگاه ضربه

آزمايشگاه خواص مکانیکی

کاتر - مانت گرم - پولیشر دوقلو - دسی کاتور - میکروسکوپ تحقیقاتی - کامپیوتر - میز سمباده زنی - میز کار - حمام التراسونیک - هات پلیت مگنت - ترازو دیجیتال - ترمومتر تماسی به همراه ترموکوبل

 

آزمایشگاه متالوگرافی

میکروسکوپ تحقیقاتی - کامپیوتر

آزمایشگاه مواد پیشرفته

دستگاه برش مستقيم - دستگاه سه محوری خاک - دستگاه نفوذ پذيری بار افتان و بار ثابت - دستگاه تحكيم (۴عدد) - سند باتل - چكش تراكم - قالب تراكم - تك محوری برقی -آزمايش حد روانی خاك شامل دو عدد دستگاه دستی (کاساگراند) - وسایل کامل بارگذاری - چکش SPT(2عدد) - CBRلرزاننده الك - ميكسر - مزور ( ۴عدد) - درپوش (۴عدد) - ميله همزن - سری الك ( ۲ سری) - ويكات گچ ( ۲سری) - آون ۵۵ ليتری ( ۲عدد) -آون ۱۰۰ ليتری فن دار - بالن لوشاتليه (۱۰عدد) - هيتر برقی - بشر به همراه حلقه‌ها و گوی‌ها - ترمومتر - ترازو ۳kg(۲ عدد) - انواع نمونه‌گیر دست‌خورده و دست‌نخورده و نمونه درآور خاک - ترازوی ۳ کیلوگرمی - باسکول ۲۰۰ کیلوگرمی

آزمايشگاه مكانيك خاك

کوره پرتابل آموزشی و تجهیزات مربوط و ماشین خراطی

آزمايشگاه انجماد

دستگاه تعيين هوای بتن - جك بتن شكن ۲۰۰ تن - دستگاه تعيين ضريب تراكم بتن - چكش اشميت - تعيين مدول الاستسيته بتن - ميكسر بتن ۱۶۰ ليتری - پمپ باد - مخروط جذب آب ماسه به همراه چكش آن - قالب مكعبی (۴۰ عدد) - قالب سيلندری - نمونه‌گير دست‌خورده و دست نخورده - محلول استوك - نمونه‌در‌آور خاك - سری كامل وزنه - ميله كوبه - اسلامپ بتن - ترمومتر ديجيتال بتن - ریکات سیمان (۴ عدد)

آزمايشگاه بتن و مصالح

دستگاه سختی‌سنج - دستگاه کشش، فشار و خمش - دستگاه ضربه - دستگاه پیچش - دستگاه کمانش - دستگاه آزمایش قاب‌های ۹۰ درجه و قوس‌دار - گاو خرپا

آزمایشگاه مقاومت مصالح

كانال روباز ۴ متری - ميز هيدروليك - سررسز لبه تيز - سرريز كرامپ - دريچه كشويی - دريچه قطاعی

آزمايشگاه هيدروليك

هود آزمایشگاهی، ترازوی دیجیتالی، مواد و انواع ظروف آزمایشگاهی

آزمایشگاه شیمی

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ۲۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۲ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال - کامپیوتر ـ پروگرمر میکروکنترلر - مولتی‌متر دیجیتال
سایر تجهیزات: LCR متر- اسیلوسکوپ دیجیتال۱۰۰ مگ - تستر ای سی - اتوترانس تک فاز و...

اتاق پروژه

۸ عدد ميز آزمايشگاهی هريك مجهز به برد برق صنعتی و ساختمان، ۴ ست آزمایشگاهی
PLC-LOGO هرکدام مجهز به کامپیوتر و ۴ سیمیلاتور (چراغ راهنمایی- راکتور شیمیایی- سیلو - جرثقیل سقفی)

کارگاه برق

۸ عدد میز آزمایشگاهی، هر کدام مجهز به: اسيلوسكوپ ۲۰ مگ ـ نوسان‌ساز ۳ مگ ـ منبع تغذیه دوبل دیجیتال ـ مولتی‌متر دیجیتال

کارگاه مبانی الکترونیک

هر کدام از این آزمایشگاه‌ها که شامل ۱۱ کلاس می‌باشند، دارای ۸ میز کار الکترونیکی هستند. هر میز دارای اسیلوسکوپ (دیجیتال و آنالوگ در فرکانس‌های مختلف با توجه به نیاز هر آزمایشگاه) ، فانکشن ژنراتور، منبع تغذیه دوبل، مولتی‌متر و همچنین در بعضی با توجه به نیاز دارای کامپیوتر و RF می باشد. آزمایشگاه‌های گروه‌های مختلف که دارای پایه الکترونیکی هستند مانند آزمایشگاه‌های مدار و اندازه‌گیری، الکترونیک (۱، ۲ و ۳) ،تکنیک پالس، مدارهای مخابراتی، الکترونیک دیجیتال، الکترونیک آنالوگ، مدارهای الکترونیکی و مدارهای الکتریکی، مدارهای مجتمع خطی، کارگاه مبانی الکترونیک، اصول ميكرو در این آزمایشگاه‌ها ارائه می گردند. لازم به توضیح است که یکی از این آزمایشگاه‌ها به‌همراه تجهیزاتی جانبی مربوط به اتاق پروژه می‌باشد. اتاق پروژه برای دانشجویانی که پروژه پایان تحصیلی دارند، دانشجویانی که کارهای پژوهشی می‌کنند و یا دانشجویان علاقمند به کار عملی در نظر گرفته شده‌است.

۱ ۱۱ ۱ ۱