خبرها

رویدادها

اولین دوره مسابقات بازی های رومیزی دانشگاه سجاد

جشن تجلیل از دانشجویان ممتاز نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ و اساتید برتر

نشست تخصصی نقش دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در توسعه آموزش هدفمند، نیاز محور و مهارتی

نمایشگاه عکس پارسه تا پاریس

دومین رویداد هنری فرهنگ سازی مدیریت انرژی و آب