خبرها

رویدادها

سمینار حرفه‌ای ‌گرایی و اخلاق مهندسی

اصول ایده پردازی و خلاقیت

اهمیت دانش زبان انگلیسی در تحصیل و اشتغال در حوزه‌های مهندسی

نمایشگاه داخلی به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه سجاد

سمینارهای هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه سجاد